ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Prywatyzacja wychodzi na zdrowie
(nie tylko właścicielom)

Przekształcenia własnościowe są korzystne nie tylko dla właścicieli zakładów i przedstawicieli ministerstw zasiadających w radach nadzorczych, sprzyjają także interesom pracowniczym. Oczywiście tych, którzy zachowali pracę.

Takie są generalne wnioski z kontroli prowadzonych przez PIP od 1994 r., zakończonych podsumowaniem w czerwcu br. Celem badań była ocena wpływu przekształceń własnościowych na przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp.
(...)

Zarządzanie jakością sprzyja bhp

Inspektorzy PIP mieli zastrzeżenia do organizacji pracy w części zakładów. Z ich kontroli wynika również, że w zakładach, w których wprowadzono systemy zarządzania jakością wg ISO 9000 (lub równoważne), mniej jest zastrzeżeń do zaniedbań z obszaru prawa pracy, a zwłaszcza warunków pracy.

Zmiana struktur organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstw jest wymuszona również innymi drogami - dotyczy również pozbywania się przez nie wydziałów pomocniczych, np. służb utrzymania ruchu, transportu, laboratoriów zajmujących się badaniami środowiska pracy, a zwłaszcza jednostek organizacyjnych zajmujących się działalnością socjalną.

W raporcie PIP podkreślono, że konkurencja sprzyja postępowi technicznemu i technologicznemu, który wpływa korzystnie na stan warunków pracy. Jednak najczęstszą drogą ograniczania wpływu zagrożeń (wg wyników kontroli) nie jest ich eliminacja czy ograniczenie, ale wyposażanie pracowników w ochrony indywidualne.
(...)

Jacek Knabe


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2000

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59399169