ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 10/2023

Twarze ochrony pracy

Nasza dziedzina ma charakter kameralny. Podstawowe działania odbywają się w zakładach, gdzie służba bhp jest znana zwykle kilkudziesięciu, kilkuset pracownikom. Nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich szczególnie zasłużonych dla swoich zakładów specjalistów. Dlatego postanowiliśmy skoncentrować się na grupie kilkunastu osób z naszej branży, które z tytułu zasług i pełnionych funkcji znane są szerszemu ogółowi. Niech to będzie portret zbiorowy.

Stosownym miejscem, naszym zdaniem, jest okładka czasopisma, na której przez 18 miesięcy zamieszczaliśmy portrety takich osób, wykonane przez Piotra Witosławskiego, szefa pracowni fotograficznej na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, od wielu lat autora naszych okładek.

Przedstawiliśmy zatem najbardziej aktywnego w sprawach ochrony pracy parlamentarzystę, Jana Rulewskiego. Zamieściliśmy wizerunek Jerzego Kowalskiego - człowieka od ponad 30 lat związanego ze sprawami bhp, przez lat kilkanaście dyrektora departamentu warunków pracy w resorcie pracy, w gruncie rzeczy odpowiedzialnego za harmonizację naszych przepisów bhp z unijnymi. Jest w tym gronie ekspert i twórca międzynarodowego prawa (ONZ) w zakresie bezpieczeństwa chemikaliów, wykładowca politechnik warszawskiej i łódzkiej - Bolesław Hancyk. Jest także Małgorzata Sikorska, twórczyni WSZOP w Katowicach, największej uczelni wyspecjalizowanej w problematyce bhp, realizującej także badania naukowe. Zamieściliśmy portret prezesa Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Ryszarda Celedy, byłego długoletniego zastępcy GIP, człowieka pełniącego w przeszłości chyba wszystkie funkcje związane z ochroną pracy, od społecznego inspektora począwszy. Do grona popularnych i zasłużonych zaliczyliśmy dr. Adama Słomkę, przez kilkanaście lat wykładowcę w Ośrodku PIP we Wrocławiu. Jego słuchacze to tysiące inspektorów pracy, specjalistów bhp i społeczników, a prezentacje na konferencjach gromadzą zawsze liczną publiczność.

Istotną częścią naszego środowiska są producenci ochron indywidualnych i zbiorowych. Dr Włodzimierz Piłaciński, naukowiec z dużymi osiągnięciami w dziedzinie konstrukcji ochron dróg oddechowych, od kilkunastu lat jest prezesem jednej z pierwszych firm innowacyjnych produkujących ochrony indywidualne. Chemizacja przemysłu i obecność chemikaliów w życiu codziennym spowodowała wprowadzenie licznych i złożonych zasad zarządzania bezpieczeństwem w tym zakresie. Krajowy nadzór w tej dziedzinie sprawuje dr Jerzy Majka - Inspektor ds. Chemikaliów.

Szczególnie ważną funkcję dla bezpieczeństwa wszystkich zatrudnionych pełni Główny Inspektor Pracy. Przedstawiliśmy Tadeusza Zająca, dwukrotnie już szefa PIP, który próbuje wprowadzić innowacje w działaniu inspekcji.

Najliczniejszą grupę wśród naszych zasłużonych stanowią profesorowie. Powód ich wyboru był prosty - oddziałują na setki, tysiące swoich studentów, absolwentów uczelni, w przyszłości kierowników i specjalistów w naszej gospodarce. Są to:

- prof. Krystyna Pawlas, specjalista ds. hałasu z sosnowieckiego Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, w latach 90. jako zastępca dyrektora tworzyła nową koncepcję działania instytutu. Obecnie wykłada także w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;

- prof. Teresa Makowiec Dąbrowska, od wielu lat prowadząca badania ergonomiczne w łódzkim IMP, bardzo zaangażowana m.in. w ekspertyzy dotyczące "pomostówek" i tworzenie przepisów ochrony kobiet i młodocianych;

- prof. Danuta Koradecka, od 45 lat związana z CIOP na różnych stanowiskach, przez ostatnich kilkanaście jako jego dyrektor. CIOP ma szczególne miejsce w ochronie pracy, jest koordynatorem programów rządowych, a pani profesor ma największy wpływ na efekty badań polskiej nauki w naszej dziedzinie;

- prof. Ryszard Studenski, wybitny wypadkoznawca, pionier popularyzacji systemów zarządzania bezpieczeństwem, wykładowca w kilku uczelniach, były dyrektor WUG;

- prof. Adam Markowski, realizujący ostatnio jedyny w kraju kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, od kilkunastu lat twórca podyplomowego kształcenia w zakresie Inżynierii Procesowej, międzynarodowy ekspert w swojej dziedzinie;

- prof. Leszek Pacholski z Politechniki Poznańskiej, dwukrotnie przewodniczący Rady Ochrony Pracy, były prezes PTErg, zasłużony dla rozwoju polskiej ergonomii;

- prof. Ryszard Paluch, ergonomista, znany może bardziej za granicą niż w kraju. W kierowanym przez niego zakładzie Ergonomii w Politechnice Wrocławskiej od kilkunastu lat prowadzone są badania nad ergonomią stanowisk pracy i programów komputerowych;

- prof. Zygmunt Niczyporuk , kierownik katedry w Politechnice Śląskiej, jedynej w Polsce mającej w nazwie bezpieczeństwo pracy, autor standardów kształcenia na kierunku bhp. Wcześniej jako pracownik GIG u był twórcą wynalazków zwiększających bezpieczeństwo pracy w górnictwie;

- prof. Tadeusz Szopa z Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel wyjątkowo zmatematyzowanego podejścia do problematyki bezpieczeństwa pracy. Zajmuje się m.in. problemami badania ryzyka i niezawodności, także człowieka. Kierował studium podyplomowym z zakresu bhp i ergonomii. Znany z bezkompromisowego podejścia do jakości studiów behapowskich.

Jest to oczywiście wybór subiektywny, ale, zdaniem redakcji, reprezentatywny.

Jerzy Knyziak

Jerzy Kowalski
Jerzy Kowalski
ATEST 7/2008
Jan Rulewski
Jan Rulewski
ATEST 8/2008
Ryszard Celeda
Ryszard Celeda
ATEST 9/2008
Krystyna Pawlas
Krystyna Pawlas
ATEST 10/2008
Ryszard Studenski
Ryszard Studenski
ATEST 11/2008
Jerzy Majka
Jerzy Majka
ATEST 12/2008
Tadeusz J. Zając
Tadeusz J. Zając
ATEST 1/2009
Bolesław Hancyk
Bolesław Hancyk
ATEST 2/2009
Teresa Makowiec-Dąbrowska
Teresa Makowiec-Dąbrowska
ATEST 3/2009
Leszek Pacholski
Leszek Pacholski
ATEST 4/2009
Włodzimierz Piłaciński
Włodzimierz Piłaciński
ATEST 5/2009
Ryszard Paluch
Ryszard Paluch
ATEST 6/2009
Zygmunt T. Niczyporuk
Zygmunt T. Niczyporuk
ATEST 7/2009
Adam Słomka
Adam Słomka
ATEST 8/2009
Adam Markowski
Adam Markowski
ATEST 9/2009
Małgorzata Sikorska
Małgorzata Sikorska
ATEST 10/2009
Tadeusz Szopa
Tadeusz Szopa
ATEST 11/2009
Danuta Koradecka
Danuta Koradecka
ATEST 12/2009

Dodaj swój komentarz


gratulować.: Dobrze(2009-12-16)

r cz apl kowski: Jak tu dodać komentarz ???(2009-12-16)

Jędrek: Tutaj skazane byłoby nie(2009-12-16)

Jędrek: WSKAZANE -(2009-12-16)

Michal: 90% OSOB ...NOO COMMENT(2009-12-17)

artur: Są w rubryce " Kto jest kim..." ; artur:(2009-12-18)

do galerii: mirek...: Panie,historyk: Henryk Kowalski,( może z Elbląga ???)GIP T.(2009-12-22)

r cz apl kowski: Pana " ...subiektywna" ocena T Zająca, jest wynikiem złych(2009-12-23)

zprzeniesienia: Maciej Ś.: (cyt. z R. Czaplikowskiego) -> "FAKTEM(2009-12-29)

mirek...: Sami znani, panu Rulewskiemu mniej, toć nie z(2009-12-29)

....walczyk: Pan H. Kowalczyk był G I P za(2010-01-02)

podyplomowy: . Nie było takiego GIP ,a , należy to(2010-01-05)

Jędrek: Czy każdy, który pełnił wysoką funkcję w państwie za(2010-01-05)

Piciu teoretyk : W latach 1967 - 1987 Głównym Inspektorem Pracy był(2010-01-05)

r cz apl kowski: Do 1983 r. z - cą GIP (...) H.(2010-01-07)

rcza pl ikowski: Czemu oprócz T. Zająca, tyle smutnych "TWARZY"(2010-01-09)

rcza pl ikowski: rcz aplikowski: Do rozmowy z "TWARZE..." -- prof. Adam(2010-01-14)

mirek...: Redakcja zadbała o parytet min i nie(2010-01-16)

jest na forum.: dr house: O jak bardzo się zdziwiłem. Pisząc maile(2010-02-02)

Cza plikowski: Do "twarzy" - (...) -Cza plikowsi: Była - 05.02.(2010-02-06)

r.Cza plikowski: GIP T. Zając zapewne nie chciał być na(2010-02-08)

RCz aplik owsk: RCz aplik owsk: Dn. 18 i 19.02. 2010r. "(2010-02-19)

aleksandrow: Kolegom z Aleksandrowa, zmarł Haskol Besser ( Rabin )(2010-02-22)

R. cz aplikowski: Czy ktoś z z państwa, " Twarzy..." ,(2010-02-26)

Cza plikowski: Szkoda(2010-03-04)

R. Cza plikowski.: Dot. wpisu z 19.02.2010r., otrzymałem wiadomość od Prof. Jana(2010-03-10)

R.Cza plikowski: Nie do Macieja Ś.. - Sz. Państwo: To pan(2010-03-11)

R. Cza plikowski: Prof. J. Iciek jako pierwszy w 1993r. (...), opublikował(2010-03-17)

Rys czap: " GOŚĆ NIEDZIELNY" 11/ 2010r. pisze o CIOP, dokonania(2010-05-04)

r. cza plikowski: Podobno " doradcy b. Pana Prezydenta" już odwołani(2010-05-07)

z bloga 2: Dział ,, Nauka w Przekroju ", pani Olga(2010-05-08)

cza plikowski: Szanowny dr. Ryba, oto ma Pan przykład, że właśnie(2010-05-13)

czemu R. S.pisze: "TWARZ" - " ..., a pilotów ryzykantów eliminuje(2010-05-26)

Łopuszanka: W tym rzecz. To fakt, co pisze J.(2010-05-28)

popis: popis: Jędrku. Po czemu to, przed emeryturą, Jerzy Knyziak,(2010-05-29)

R. Cza plikowsk: TWARZE -- Branża się cieszy, że pan Macieju(2010-06-07)

raport: U T. Zająca -- Co Sejm i ROP(2010-06-08)

skan: "TWARZ" J. RULEWSKIEGO w " TVP" - "DEBATA".(2010-06-14)

promotor: G. Napieralski się tu liczy, a nie pozorant pan(2010-06-14)

Cz aplikowski: Dotyczy tematu " wiedzy w dziedzinie bhp..." : "....(2010-06-15)

Belka: Rząd ma przeznaczyć 70 mln złotych na zapobieganie wypadkom(2010-06-15)

Cza plikowski: Do "Twarzy" , bo "wykład dot. "...zapobiegania wypadkom..."(2010-06-18)

skan: ( ...) " PS. Tekst Pana A. S.(2010-06-19)

praktykant: praktykant...: "... Cwaniactwo{" ws. BHP, a " racja prof.(2010-06-23)

skan: Do >>(2010-06-30)

skan: Zając powinien być prezentem dla ew. prezydenta (...) B.(2010-07-01)

Jakpodpis: Pan B. Komorowski " ucieknie " od czynności odwołania(2010-07-06)

Jędrek: Logicznie rozebrać powyższego wpisu, nie(2010-07-07)

C za plikows: Decyzja ( ponowna) o odwołaniu p. Bożeny Borys -(2010-07-08)

cza plikow..: Zatroskany (...) Pan Jerzy Buzek został UHONOROWANY -(2010-07-08)

Cz aplikowski: Nominacje (zaległe) dla dobra TV....R.(2010-07-09)

arciwa: Jan Rulewski kontra Z. Romaszawski ws. PIP i ROP(2010-08-05)

skan: Trudno o odwagę - Obu - do rozmowy.... cza(2010-08-09)

mirrek...: Embargo, ze(2010-08-09)

mirek...: Pan Rulewski wypoczywa na działce koło Bydgoszczy, miły(2010-08-24)

Do twarzy st. PIP: Medal „Solidarności” dla głównego inspektora pracy (...........................) Kazimierz Kimso(2010-09-15)

cz a plikows: Jest to coś okropnego - ten : " ...trud..."(2010-09-21)

BBB hh PPP: K. Kimso ma(2010-09-21)

mirek...: Pan Kimso doceniał również emeryta J. Knyziaka, to i(2010-09-22)

w "Gaz. Wyb. " : J. Buzea - KRAKÓW - A G H(2010-09-25)

wideoo: politechnik: Politechnika ws.dr. house. : Zooooolki: Polskie uczelnie w(2010-09-30)

Maciej Ś.: Nie tylko YARO jest chory psychicznie.... - - -(2010-10-01)

cz a plikowski: Buzek, Jerzy (1940- ). 1 DOK. PI{u015A}MIEN. Konwekcja komórkowa(2010-10-09)

mirek...: Pan Kimso ( "S" Wrocław ) odznaczył GIP T.(2010-10-09)

r.za plikowski: Pan J. Rulewski ma kłopoty w R O P(2010-10-16)

blog r. cz...: Osoby : Poseł w R O P J.(2010-10-19)

mirek...: Wszystko w rękach posła J. Krasonia... i pana Kimso...(2010-10-25)

r.cza plikowski: GIP T. Zając brnie z " nagrodą "H. K...."(2010-11-06)

popis: T. Zając iinni, patrz "Wydarzenia" Cz a pliko(2010-12-04)

mirektest: Poseł J. KRASOŃ - DEBATA o(2011-01-26)

houseeee: Czy - Poseł J. Krasoń na ministra ????(2011-02-09)

houseeee: Pan Krasoń może zastąpić min. Millera(2011-02-10)

zajączkowskim: Sejmowa Kom. ds. sł. spec, Sejmowa Komisja Skarbu(2011-02-23)

adbehap///: Duże zmiany w ustawie o PIP ---Janusz Krasoń(2011-03-05)

google: Re: Dziś obchody rocznicy Sierpnia. Rulewski opow Autor: Gość:(2011-10-04)

politechnik: Pan Adam S. Markowski ----politechnik: Pan Adam Słomka zna(2011-12-30)

politechnik: politechnik: C D..) politechnik: C D. - W(2011-12-30)

politechnik: wznowimy...: Rulewski J., Krasoń J. : -X X X(2011-12-30)

Janinna: Jaka była wola ( CEL ) J. Knyziaka z TWARZAMI ??? (2012-06-03)

Janinna: Do R. C " LIST OTWARTY " w internecie. (2012-06-03)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57586708