ATEST Ochrona Pracy

25 stycznia 2022 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2021

Bezpieczna eksploatacja suwnic

Suwnica

Podstawą bezpiecznej eksploatacji suwnicy jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji producenta. Pracodawca (eksploatujący) powinien zapewnić, aby pracownicy obsługujący suwnicę posiadali zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT, uprawniające do obsługi suwnic - pisze Robert Chudzik, wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

W cyklu dotyczącym dozoru technicznego opublikowaliśmy dotychczas: "100 lat polskiego dozoru technicznego" (12/2010), "Transport bliski na placach budów" (1-2/2011), "Podnośniki pojazdów pod dozorem" (3/2011).

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 45299500