ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 10/2023

Pomiary środowiska pracy w praktyce - część pierwsza
Wskazówki ogólne dla zlecających pomiary środowiska pracy

Przed pomiarami pracownicy laboratorium z pracodawcą lub pracownikiem służby bhp oraz z pracownikami pracującymi na danym stanowisku pracy sporządzają chronometraż - plan pomiarów, w którym m.in. określa się jednorodność grup pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, wyznacza nominalny, reprezentatywny dzień pracy oraz rozpoznaje zadania i czas trwania poszczególnych zadań, czynności. W chronometrażu można pominąć krótkotrwałe czynności wykonywane sporadycznie, gdy ich wpływ na środowisko pracy jest znikomy (np. uzupełnianie roztworu chemicznego w aparaturze analitycznej w laboratorium - czynność trwa kilkadziesiąt sekund i jest wykonywana raz na tydzień)...

Więcej w lutowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2015

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57585807