ATEST Ochrona Pracy

16 września 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2021

Wyposażenie pojazdów w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych


Fot. 2. Zabezpieczenie gaśnic przenośnych przed czynnikami atmosferycznymi - skrzynki.

W trakcie realizacji przewozu towarów niebezpiecznych w pojeździe powinien znajdować się sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej do prowadzenia działań ogólnych oraz działań ratowniczych właściwych dla danego rodzaju zagrożenia, zgodnie z przepisami rozdziału 8.1.5 ADR. Część elementów wyposażenia (płyn do płukania oczu, łopata, osłona otworów kanalizacyjnych, pojemnik do zbierania pozostałości, maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu) dobiera się w sposób zależny od numerów nalepek ostrzegawczych wymaganych dla przewożonych towarów niebezpiecznych...

Więcej w grudniowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2015

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43246218