ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2019

Zmiany w prawie pracy związane z dostosowaniem polskiego prawa do RODO

Katalog danych, których podania można żądać od kandydata do pracy, został poszerzony o informację dotyczącą jego kwalifikacji zawodowych. Przy czym, podania tej informacji, jak również informacji o wykształceniu oraz przebiegu jego dotychczasowego zatrudnienia można żądać wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (zob. nowy art. 221 § 2 k.p.). W założeniu uzasadnienia do projektu wymóg ten ma służyć pełnej realizacji przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. c RODO zasady minimalizmu przetwarzania danych. Niemniej jednak regulacja ta może budzić pewną wątpliwość, ponieważ do rzadkości należeć będą sytuacje, w których wiedza na temat wykształcenia pracownika, posiadanych przez niego kwalifikacji czy zdobytego doświadczenia zawodowego będzie nieistotna na etapie naboru. Jeżeli jednak z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w danym przypadku, wówczas pracodawca będzie mógł uzyskać omawiane informacje dopiero po zatrudnieniu kandydata...

Więcej w majowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257185