ATEST Ochrona Pracy

9 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2020

Balustrady - stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

W poprzednim numerze ATESTU (6/2020) opublikowaliśmy odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na następujące pytanie: Czy balustrady, o których mowa w § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wpisują się w zakres "innych stałych konstrukcji lub urządzeń chroniących pracownika przed upadkiem z wysokości", o których mowa w § 105 ust. 2 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia - powodując tym samym, że praca wykonywana z ich zastosowaniem nie jest pracą na wysokości - ze wszystkimi tego konsekwencjami? Przypomnijmy: resort potwierdził, że balustrady, o których mowa w ww. rozporządzeniu, nie są w rozumieniu § 105 ust. 2 rozporządzenia "innymi stałymi konstrukcjami lub urządzeniami chroniącymi pracownika przed upadkiem z wysokości". Jednocześnie ministerstwo w pewnym sensie odesłało nas do Państwowej Inspekcji Pracy podkreślając w swoim piśmie m.in., że "Organem uprawnionym do przeprowadzenia analizy stanu faktycznego, jego oceny pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy oraz ewentualnego - w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa - podjęcia kroków w celu skłonienia pracodawcy do ich przestrzegania, jest Państwowa Inspekcja Pracy." Wystąpiliśmy więc do PIP z takim samym pytaniem jak poprzednio do ministerstwa.

Odpowiedź PIP zamieściliśmy w ATEŚCIE 7-8/2020.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37310135