ATEST Ochrona Pracy

29 października 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 10/2020

Współczesne nazewnictwo i klasyfikacja pyłów

Zgodnie z obecnie obowiązującą wersją rozporządzenia w sprawie NDS i NDN, w przypadku każdego pyłu mineralnego należy oznaczyć stężenie frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej (KKFR), które następnie jest odnoszone do wartości NDS. Odrębnie są mierzone stężenia czynników chemicznych wchodzących w skład pyłu (np. węgla, ditlenku tytanu), które następnie odnoszone są do wartości NDS ustalonych dla tych czynników. W przypadku pyłu niezawierającego czynnika szkodliwego innego niż KKFR, stężenie frakcji respirabilnej pyłu należy odnieść do wartości NDS ustalonej dla czynnika "Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - frakcja respirabilna" - pisze Małgorzata Majka.

Więcej w ATEŚCIE 10/2020.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 38230457