ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Zmiana wymagań dla rękawic ochronnych

rękawice

W nowej normie PN-EN ISO 21420:2020-09 położono silny nacisk na bezpieczeństwo użytkownika oraz kontrolę stosowanych do produkcji surowców. W zastąpionej normie PN-EN 420+A1:2012 wskazywano ogólnie, że materiały wykorzystywane do produkcji rękawic, w szczególności mające kontakt ze skórą użytkownika, nie mogą wpływać niekorzystnie na jego zdrowie i higienę. W obecnie obowiązujących wymaganiach jednoznacznie określono, że materiały używane do produkcji rękawic nie powinny w przewidywalnych warunkach użytkowania uwalniać substancji ogólnie znanych jako toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, alergizujące, działające szkodliwie na rozrodczość, żrące, uczulające lub drażniące. O jakich substancjach mówimy? W przypadku rękawic ze skóry niezbędne jest ograniczenie zawartości kancerogennego chromu Cr VI (badanie wg ISO 17075-1 lub ISO 17075-2) - nie może przekroczyć 3 mg/kg. Warto pamiętać, że każdy rodzaj zastosowanej w konstrukcji rękawicy skóry (w tym każdy jej kolor) powinien zostać poddany badaniu i ścisłej kontroli w trakcie późniejszego procesu produkcji - pisze Ryszard Szefler.

Więcej w ATEŚCIE 12/2020.

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398909