ATEST Ochrona Pracy

21 kwietnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2021

Odszkodowanie należne pracownikowi za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem przy pracy

Z uwagi na brak regulacji odnoszącej się do zasad ustalania wysokości przedmiotowego odszkodowania zmuszeni jesteśmy sięgnąć po odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Podstawę ku temu stwarza art. 300 k.p., zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. W interesującym nas zakresie, odpowiednie zastosowanie znajdzie w szczególności regulacja zawarta w art. 361, art. 362 i art. 363 § 2 k.c. W myśl przyjętych tam unormowań, zobowiązany do odszkodowania pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła - pisze Piotr Wąż.

Więcej w ATEŚCIE 3/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 40571088