ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Dostępność architektoniczna dla osób ze szczególnymi potrzebami


Ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w UJ. Pracowniczka DON UJ wystąpiła w roli osoby z niepełnosprawnością.
fot. Edyta Szalacha

W prezentacjach punktem wyjścia była ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. będąca odpowiedzią na wyrażane od dawna postulaty osób z niepełnosprawnościami i innych osób natrafiających na różnego rodzaju problemy w funkcjonowaniu ze względu na bariery istniejące w środowisku fizycznym, komunikacji i świecie cyfrowym. Ustawa wskazuje na obowiązek zapewniania przez podmioty publiczne dostępności poprzez stosowanie projektowania uniwersalnego, czyli takiego podejścia do tworzenia środowiska fizycznego, cyfrowego, przestrzeni komunikacji, dóbr i usług, aby każda osoba mogła samodzielnie z niego skorzystać - realizować swoje prawa i obowiązki na równi z innymi. Ustawa określa minimalne wymogi dostępności architektonicznej, jednak racjonalnym podejściem wydaje się uwzględnienie nie tylko tego, co jest bezwzględnie obowiązujące, ale i dobrych praktyk oraz wypracowanych przez różne instytucje standardów - piszą Małgorzata Perdeus-Białek i Katarzyna Duraj-Per.

Więcej w grudniowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850572