ATEST Ochrona Pracy

25 stycznia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2021

Dużo o kulturze bezpieczeństwa

ŒOI
fot. Pixabay

Systemy zarządzania bezpieczeństwem powinny budować umiejętność wyciągania wniosków z przeszłości, wspierając badanie przyczyn poważnych wypadków. Ponadto do badania czynników technicznych, środowiskowych, organizacyjnych i ludzkich konieczne jest połączenie podejścia ilościowego i jakościowego do procesów wypadkowych. Kultura bezpieczeństwa leży u podstaw indywidualnych zachowań. Uczestnictwo w tworzeniu przepisów i zarządzaniu bezpieczeństwem są ważnymi czynnikami pobudzającymi motywację jednostek do spełnienia wymogów bezpieczeństwa. Osobiste zaangażowanie, związane z kulturą bezpieczeństwa, oraz udział zarówno kierownictwa najwyższego szczebla, jak i szeregowych pracowników, ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia niepewności procesu, a tym samym dla zapobiegania wypadkom i poprawy bezpieczeństwa.

Więcej w grudniowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 45300474