ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2022

W jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników?

Spośród licznych opracowań i teorii powstałych na bazie badań i obserwacji zachowań ludzkich w miejscu pracy warto przywołać publikacje Edgara H. Scheina, amerykańskiego psychologa, specjalizującego się w psychologii społecznej, pracownika Massachusetts Institute of Technology, znanego przede wszystkim jako badacz kultury organizacyjnej. Z jego teorii trzech poziomów kultury organizacyjnej wywodzi się teoria siły czynników wpływających na zachowania ludzkie. Według tej teorii najsilniej na zachowania działają nasze nawyki i przyzwyczajenia, czyli rutynowe, pozbawione refleksji (podświadome, nieświadome) działania. Zespół działań mających formę nawyków tworzyć może jednostkowe lub grupowe typy zachowań, jeden z elementów kultury bhp. Nawyki dlatego najsilniej wpływają na nasze zachowania, bo cały proces "reakcji i działania" odbywa się z pominięciem świadomości - pisze Włodzimierz Biel.

Więcej w czerwcowym ATEŚCIE oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48835059