ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Nagły przypadek medyczny - czy pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy, gdy przyczyną uszczerbku na zdrowiu jest zawał serca lub udar?

Ruztowanie

Sformułowanie zawarte w tytule jest oczywiście pewnym skrótem myślowym - stwierdzenie, że przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub zgonu był tzw. nagły przypadek medyczny zaistniały w czasie pracy, samo w sobie nie oznacza pozbawienia poszkodowanego czy członków rodziny zmarłego pracownika prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy. Dzieje się tak jednak w sytuacji, gdy w toku postępowania, mającego na celu ustalenie okoliczności i przyczyny tego typu zdarzenia, nie można wskazać innej, zewnętrznej - czyli leżącej poza organizmem ubezpieczonego - przyczyny utraty przez niego życia czy zachorowania, którą w takim przypadku rozumie się jako współistniejącą obok schorzenia samoistnego. Celem artykułu jest przedstawienie dwóch przykładów takich zdarzeń, które sprawiły zespołom badającym ich okoliczności i przyczyny mniejsze bądź większe problemy w zakresie konieczności dokonania ich kwalifikacji. Przywołane zostanie również orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii - pisze Bogdan Solawa.

Więcej w ATEŚCIE 12/2022 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850705