ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Pistolet

Kwestia posiadania broni podlega w Polsce regulacjom zawartym w ustawie z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j.: DzU z 2020 r., poz. 955, ze zm.), zwanej w skrócie ustawą o broni. Zawarta jest w niej m.in. definicja broni oraz określone są zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń. Przepisy ustawy nie dotyczą broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych RP, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy oddelegowanych do Biura Nadzoru Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy - pisze Małgorzata Paszkowska.

Więcej w ATEŚCIE 12/2022 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58851002