ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Tajemniczy (podstawiony) klient jako metoda kontroli pracownika

Klientka kawiarni stoi przy kasie
fot. Pexels

Prawo kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracownika jest pochodną funkcji kierowniczej, jaka w ramach stosunku pracy przysługuje pracodawcy. Zgodnie bowiem z istotą stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie we wskazany przez niego sposób oraz pod jego kierownictwem (zob. art. 22 § 1 k.p.). Powierzoną sobie pracę pracownik zobowiązany jest wykonywać w sposób sumienny i staranny oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (zob. art. 100 § 1 k.p.). W celu zweryfikowania, czy pracownik w wymagany sposób realizuje powierzone sobie zadania i spoczywające na nim obowiązki, pracodawca może dokonywać bieżących, cyklicznych bądź doraźnych kontroli - pisze Piotr Wąż.

Więcej w ATEŚCIE 2/2024 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850837