ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Kto zawinił? Wypadki przy pracy w kontekście odpowiedzialności pracowników, osób kierujących pracownikami i pracodawców

Drabina w wmiejscu wypadku
fot. 1. Widok ogólny miejsca wypadku podczas prac remontowych

Chodzi również o to, że pojęcie winy używane potocznie może być rozumiane inaczej niż jako kategoria prawna - również w prawie karnym, materialnym i procesowym występuje ono w różnych znaczeniach. Ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia, pozostawiając doktrynie i orzecznictwu ustalenie jego znaczenia. W Kodeksie karnym wina jest jednym z elementów struktury przestępstwa, a jej stopień ma wpływ na wymiar kary oraz stanowi przesłankę warunkowego umorzenia postępowania karnego. W Kodeksie postępowania karnego określenie to jest wieloznaczne. Występuje jako dowodowe ustalenie sprawstwa, jako oświadczenie dowodowe oskarżonego "przyznającego się do winy", jako wyznacznik granic zaskarżenia, gdy w apelacji skarżący kwestionuje winę. W wyroku sąd uznaje za winnego, zaś w uzasadnieniu powinien wskazać podstawę dowodową ustalenia sprawstwa oraz wyjaśnić podstawę prawną stwierdzenia przestępstwa, a więc przypisania winy - pisze Bogdan Solawa.

Więcej w ATEŚCIE 4/2024 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59397963