ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Bezpieczny dystans, czyli znaczenie pomiarów dobiegu dla bezpieczeństwa pracy

Przycisk zatrzymania urządzenia
fot. Daulet Turubayev/Unsplash

Odległość między urządzeniem ochronnym a strefą zagrożenia powinna być tak dobrana, aby uniemożliwić osobie znalezienie się w strefie zagrożenia przed ustaniem niebezpiecznej funkcji maszyny. Warto też podkreślić, że wymagania te dotyczą konkretnych środków ochronnych, do których należą kurtyny i bariery świetlne, skanery laserowe, maty/podłogi czułe na nacisk, urządzenia oburęcznego sterowania oraz osłony blokujące bez urządzenia ryglującego. Zapewnienie bezpiecznej odległości dla tych środków jest niezmiernie istotne, ponieważ nie ograniczają one w sposób fizyczny możliwości dostępu do stref niebezpiecznych, tak jak np. osłony stałe i których poprawność montażu można zweryfikować chociażby na podstawie prostych oględzin czy pomiarów. W przypadku takich urządzeń, jak kurtyna świetlna, operator nie ma możliwości sprawdzenia w łatwy sposób czy została ona umieszczona w odpowiedniej odległości - pisze Andrzej Oleśkiewicz.

Więcej w ATEŚCIE 4/2024 oraz
Portalu Informacji Technicznej

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398623