ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Dofinansowanie do zakupu okularów

Pan D.J. napisał: W zakładzie dofinansowywany jest zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych pracownikom, którzy spełniają warunki określone w paragrafie 8 rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Od niedawna pracodawca wyposażył stanowiska pracy z komputerami w monitory ciekłokrystaliczne. W związku z tym ma wątpliwości, czy zapisy paragrafu 8 rozporządzenia mają w tym przypadku zastosowanie i czy ma obowiązek pokrywać koszty zakupionych przez pracowników okularów. Uważa bowiem, że monitory ciekłokrystaliczne nie mają żadnego niekorzystnego wpływu na wzrok. Nie przekonują go argumenty, że rozporządzenie nie uzależnia obowiązku zapewnienia okularów od rodzaju monitora i mówi wyłącznie o monitorach ekranowych, jakimi bez wątpienia są również monitory ciekłokrystaliczne. Kto ma rację? Pracodawca, czy ja, twierdząc, że rodzaj stosowanego monitora nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym?


Do problemu podniesionego przez Czytelnika mają zastosowanie następujące przepisy rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973):

§ 2 pkt 1 - Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o monitorze ekranowym - należy przez to rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

§ 8 ust. 2 - Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pierwszy z cytowanych przepisów nie pozostawia wątpliwości, że przepisy rozporządzenia dotyczą wszystkich rodzajów monitorów, zatem również ciekłokrystalicznych.

Okulary, o których mowa w drugim cytowanym przepisie, nie służą do ochrony oczu (nie mają charakteru sprzętu ochrony indywidualnej), lecz do korekcji wzroku. Potrzebę ich stosowania stwierdza lekarz sprawujący zdrowotną opiekę profilaktyczną, a nie pracodawca. Jeśli lekarz stwierdzi taką potrzebę w odniesieniu do pracownika użytkującego monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 rozporządzenia), pracodawca jest obowiązany okulary zapewnić. Niezrealizowanie tego obowiązku jest naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika przewidziane przepisami art. 283 § 1 kodeksu pracy. Niechętnie używam tego argumentu, ale w stosunku do niektórych pracodawców, niestety, inaczej się nie da.

Dodaj swój komentarz


behapert: czy wymiar czasu pracy przy monitorze ekranowym ma wpływ(2004-12-27)

go: Kolego jeżeliw przepisie jest mowa o " zapewnieniu(2004-12-27)

Elzbieta: skąd dowiedzieć się jaka jest wysokośc dofinansowania na zkup(2004-12-30)

ola: kwotę dofinansowania ustala pracodawca z przedstawicielami załogi , powinna(2004-12-30)

MM: To od pracodawcy zależy, czy zakupi okulary dla pracownika(2004-12-30)

Andrzej: Czy ktos moze mi powiedzieć, czy to dofinansowanie jest(2005-01-06)

kojot: "ZAPEWNIENIE " okularów ma być stałe!!! Jeżeli lekarz(2005-01-10)

MM: Błedne koło!! Pracodawca tak nak napisła(2005-01-10)

zrzeszony: Podoba mnie się ta dyskusja. Chcę dodać że w(2005-01-11)

realista: do "zrzeszonego " - jakie to zrzeszenie -(2005-01-11)

AnnaK: Proszę o dopowiedź na pytanie czy pracodawca powinien sfinansować(2005-02-02)

Ewa: Czy takie dofinansowanie przez przez pracodawce jest opodatkowane i(2005-02-23)

Monika Błach: Proszę odpowiedzieć mi na pytanie, czy refundacja za okulary(2005-05-12)

jacek: hello własnie jeden z pracowników był u lekarza ,który(2005-05-14)

Ewa: Do niedawna nie miałam problemów ze zwrotem kosztów za(2005-06-16)

deem: Przysługuja Ci okulary do pracy przy komputerze takie jakie(2005-06-16)

kropcia: Właśnie dowiedziałam się u siebie w zakładzie, że dofinansowanie(2005-07-08)

ASIA: Mam pytanie czy zakup szkeił kontaktowych-róniez korygujacych wzrok-jest tozszmy(2006-01-23)

Anka: Czy pracodawca powinien mi zwrócić calość poniesionych kosztów za(2006-02-13)

leszek: pracodawca nie zwróci mi za okulary jeśli nie przedstawie(2006-03-21)

TKT: Boże Kochany, przepraszam, ale skąd Wy bierzecie tą wiedzę.(2006-03-21)

Jo: do KTK"Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok,(2006-04-19)

behapert: Pracodawca w kwestii refundacji za okulary korekcyjne wydać powinien(2006-04-20)

Małgosia: W 2002 roku mój zakład pracy zwrócił mi część(2006-04-21)

scept: Proponuję zepsuć minitor do końca... Reszta zależy od pracodawcy(2006-05-04)

Jola Gapys: Jestem grafikiem kom. Otrzmałam zwrot kosztów za okulary korekcujne(2006-06-06)

gosia: od dośc długiego czasu mam wade wzroku, ale ostatnio,(2006-06-12)

Gośka: Witam, mam proźbę o przesłanie rosporządzenia mówiącego do jakiej(2006-07-03)

nina: Pracuję w szkole jako księgowa ,są też nauczyciele uczące(2006-08-24)

bedger: Miałam w marcu 2003 przepisane okulary do komputera 1,5dioptrii.W(2007-01-04)

Re: Średnia na dzień dzisiejszy oscyluje wokól 200 PLN. Ale(2007-01-04)

CD9: wiem że tylko monitory ekranowe, a co jeśli praca(2007-04-17)

max: czy ktoś wie, co jaki okres czasu można sie(2007-04-18)

anula: Jestem zatrudniona od 1 stycznia 2006 roku i 8(2007-05-05)

Kis: czy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie także przysługuje(2007-05-28)

Profesjonalista: Pracownkiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,(2007-05-28)

Klaudia: Przepisy bhp rozumiem i zapewne należy je stosować. jednak(2007-07-24)

MAGDA: CZY PRACODAWCA JEST ZOBOWIAZANY ZREFUNDOWAC SZKLA Z OPRAWKAMI CZY(2007-08-28)

A: Gośka !!!!! Tobie nie są potrzebne nowe OKULARY, tylko(2007-09-06)

wanda: Czy pracodawcy przysługuje odpisanie kosztów za swoje okulary korekcyjne(2007-10-01)

bubel_prawny: Cała powyższa dyskusja wsakzuje na to, że przepis o(2008-01-10)

Bogusław Nowik: Pracuję w stoczni.Mam wadę wroku.Pracuję palnikiem acytlenowo tlenowym .(2008-02-07)

izi: witam!Jestem przedstawicielem handlowym i mam zapytanie odnośnie refundacj....czy należy(2008-03-03)

Magdzik: Czy pracując na 1/2 etatu w dwóch firmach ,(2008-04-16)

BHP-owiec: do Magdzik skoro pracujesz na 1/2 etatu, to Twój(2008-06-18)

Seba: bubel_prawny - Dofinansowanie rozumiesz(2008-07-28)

;))): ten bubel powstał po to zeby było AŻŻŻ tyle(2008-07-29)

Michał: Witam, lekarz okulista stwierdził u mnie zespół suchego oka.(2008-08-05)

Maciej Ś.: Do "Magdzik" - oczywiście, ale po monoklu od każdego.(2008-08-05)

Maciej Ś.: Michał. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w(2008-08-05)

Joanna: Co należy rozumieć przez "lekarza sprawującego zdrowotną opiekę profilaktyczną"?(2008-09-25)

a.budziak: CZY PRACODAWCA MA PRAWO OKREŚLIĆ W PRZEPISACH WEWNĘTRZNYCH CZAS(2008-10-16)

Maciej Ś.: Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok do(2008-10-16)

Grażyna: Mam zapytanie, podczas badań okresowych lekarz stwierdził,że jest wada(2009-04-22)

Maciej Ś.: Lekarz, w ramach badań profilaktycznych na okoliczność możliwości pracy(2009-04-22)

Jędrek: Jeżeli jest to kraj(zakupu okularów) z UE, to księgowy(2009-04-22)

Stenia: Czy pracownik, który przejdzie na emeryturę musi zwrócić dofinansowaniea(2009-04-29)

Maciej Ś.: Przepis stanowi, że "pracodawca zapewnia...". Zatem pracodawca mógłby ZAPEWNIĆ(2009-04-29)

Monika: czy jeśli pracuje na 1/2 etatu czyli 4 godz.dziennie(2009-05-12)

Grażyna: Zapytanie do Jędrka lub do kogoś innego ,może znacie(2009-05-13)

Profesjonalista: Na zakup okularów z zagranicy nie potrzeba żadnego paragrafu.(2009-05-13)

Grażyna: Główny Księgowy powiedział, że nie będzie honorował r-ku z(2009-05-14)

Profesjonalista: Mam wrażenie że Twój księgowy jest niedouczony on nie(2009-05-14)

Jędrek: Jędrek: Jeżeli jest to kraj(zakupu okularów) z UE, to(2009-05-14)

Jędrek: P.S.Poproś o podstawę prawną, która neguje twoje(2009-05-14)

ekonomista: Okulary korekcyjne zapewnione przez pracodawcę do pracy przy monitorze(2009-09-30)

Jędrek: Własnością pracodawcy okulary są - to najświętsza prawda, ale(2009-09-30)

Marta: Czy agencja pracy tymczasowej może zwrócić pracownikowi koszty okularów(2009-12-15)

Maciej Ś.: Przepis stanowi wprost - "pracodawca zapewnia okulary korygujące wzrok...".(2009-12-15)

młody: witam. zastanawia mnie taka sprawa to znaczy złe (moim(2010-02-13)

Maciej Ś.: Pracodawca nie zwraca żadnych pieniędzy - ma ZAPEWNIĆ pracownikowi(2010-02-14)

dana: w marcu na badaniach wykazało że powinnam nosić okulary(2010-08-05)

monika: witam, co w praktyce oznacza: "Pracodawca jest także obowiązany(2010-10-06)

Maciej Ś.: Jest szereg możliwych wad narządu wzroku, które można skorygować,(2010-10-06)

Magda W: Co w przypadku, gdy pracownik przynosi mi wniosek o(2012-04-25)

Maciej Ś.: Art. 52 Kp nie ma tu ABSOLUTNIE zastosowania. Nie(2012-04-25)

lena: Witam , pracodawca chce mi zwróć tylko koszt zakupu(2013-10-24)

Maciej Ś.: Prawnie wygląda to Tak - pracodawca ZAPEWNIA pracownikowi okulary(2013-10-24)

ela: Witam, czy jeżeli jestem zatrudniona w dwóch różnych firmach(2015-01-19)

p. biurowy: A jeśli refundacja okularów jest uzależniona od zmiany wady(2015-03-25)

p. biurowy: Czy żaden ze specjalistów nie ma w tej sprawienie(2015-03-26)

Maciej Ś.: "Maciej Ś.: Prawnie wygląda to Tak - pracodawca ZAPEWNIA(2015-03-26)

Nie Maciej: Macieju, nie masz racji. Okulary są refundowane, a to(2015-03-26)

Maciej Ś.: Przepis prawny nic nie mówi o jakiejś tam refundacji.(2015-03-26)

Maciej Ś.: PS. "Refundacja" okularów - w potocznym i praktycznym rozumieniu(2015-03-26)

Maciej Ś.: Na analogicznych zasadach pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpłatnie odzież roboczą,(2015-03-26)

Maciej Ś.: "Maciej Ś.: Przepis stanowi, że "pracodawca zapewnia...". Zatem pracodawca(2015-03-27)

p. biurowy: Macieju, pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary raz na dwa(2015-03-27)

Maciej Ś.: Wpis powyżej, to „autorska mniemanologia”, niemająca nic wspólnego z(2015-03-27)

p. biurowy: To lekarz ma decydujący głos w sprawie częstotliwości badań(2015-03-27)

Maciej Ś.: HISTORIE PRAWDZIWE (acz incydentalne) - (1) Pracownik zatrudniony na(2015-03-27)

pracodawca dobrotliwy: Szanuję prawo, zatem zapewnię pracownikowi okulary korygujące nawet co(2015-03-27)

lekarz profilaktyk: Moje orzeczenia mają charakter wyłącznie informacyjny dla pracodawcy i(2015-03-27)

Tony Halik: Fakt, lekarz za nic nie odpowiada, tylko za odpowiednie(2015-03-27)

luzaczek: Do pracodawcy dobrotliwego: te 50pln to przesada. Najtańsze okulary oscylują w okolicach 120pln (2015-03-27)

p. biurowy: Macieju, z historii prawdziwych: „Ponieważ okulary były fizycznie niepodzielne na część pracownika i część pracodawcy, to pracodawca zobligował "szczęściarza" do zwrotu jego 3-ech stówek i .............. dopiął swego” – jak tego dokonał, że dopiął swego? Jak „zmusił” pracownika/byłego pracownika do „oddania” mu 300 zł? (2015-03-27)

Maciej Ś.: Pracodawca może odzyskać swoje, należne mu, pieniądze od pracownika na różne sposoby: (1) poprzez spokojną i uprzejmą perswazję, czyli poprzez porozumienie; (2) w cywilnym procesie sądowym z powództwa prywatnego (łącznie z zasądzeniem kosztów procesowych i wsparcia prawnego); (3) w przypadku oporów i chwilowej nieskuteczności postępowania sądowego - z egzekucją komorniczą. (2015-03-28)

optyk: Okulary korekcyjne (szkła sferyczne) można kupić w salonie oftalmicznym już za niespełna 30 zł., a w supermarkecie nawet za około 10 zł. Szkła typu plan cylinder, krygujące astygmatyzm, mogą stanowić przeciwwskazanie. (2015-03-28)

Krystyna: Pracuję na komputerze na 1/2 etatu. Pracodawca odmawia mi częściowego zwrotu /200 zł/ na konieczność zakupu przez zemnie zalecanych przez lekarza okulistę okularów korekcyjnych motywując to tym, iż w przepisach podany jest możliwy zwrot tylko wtedy jeśli ktoś pracuje powyżej 4 godz. dziennie. Zwrot przysługiwałby jeśli pracowałbym nawet o 1 minutę dłużej. Czy Pracodawca ma rację odmawiając mi częściowego zwrotu? Proszę o prawną interpretację tego przepisu. (2017-03-14)

marko: §2. pkt 4) stosownego rozporządzenia definiuje pracownika jako „każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.”. Wystarczy więc co najmniej 4 godziny (1/2 etatu). Nic do rzeczy nie ma tutaj +1 minuta. (2017-03-14)

Wojtek: Czy jeżeli w miejscu pracy jest obowiązek noszenia okularów ochronnych BHP i pracodawca takie zapewnia dodatkowo dla osób z wadą wzroku zapewnia okulary ochronne z szkłami korekcyjnymi (żeby nie nosić okularów podwójnie) to czy powinienem również otrzymać dofinansowanie gdy wymieniam swoje "cywilne" okulary na nowe? (2017-06-20)

Maciej: A co to za okulary ochronne ze szkłami korekcyjnymi???? Pierwsze słyszę, że są szkła korekcyjne z funkcją ochronną ??? No chyba, że chodzi o np filtr UV w szkłach. (2017-06-20)

Wojtek: Okulary chroniące oczy przed urazami. Np przed wiórem, pyłem itp między innymi Uvex wykonuje takie okulary z soczewkami korekcyjnymi na zamówienie. Bardziej bym to określił jako okulary ochronne z funkcją szkieł korekcyjnych (2017-06-20)

Maciej: Kurcze, tego nie wiedziałem. Człowiek całe życie się uczy. Ja u siebie tam gdzie mają stosować okulary ochronne, a pracownik ma wadę wzroku stosuję przyłbice. Rozwiązanie jest, ale jak mniemam - drogie takie okulary są. (2017-06-20)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427915