ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Sauny nie ma w normie

Drogą internetową otrzymaliśmy pytanie: W kompleksie pomieszczeń odnowy biologicznej znajduje się komora do krioterapii. Agregat chłodniczy powodujący hałas w tej komorze przylega do pomieszczenia sauny. Czy istnieją przepisy, normy dotyczące NDN hałasu, jakie muszą spełniać pomieszczenia użyteczności publicznej, takie jak sauna? Z punktu widzenia zdrowego rozsądku nikt nie odpocznie w miejscu hałaśliwym, ale pacodawca żąda jednak przedstawienia podstawy prawnej.

W normie PN-87/B-02151/02... Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach określono dopuszczalny poziom dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi. Oczywiście sauny nie ma w wykazie, ale są podobne (podaję tylko istotne informacje):

Wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690):

§ 96. 1. Pomieszczenie techniczne, w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania, może być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi przed uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327 rozporządzenia oraz Polskich Norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach i szkodliwych drgań.

W załączniku do tego paragrafu przewidziano normę PN-87/B-02151/02. Tak więc podane wartości należy traktować jako obowiązujące. Pozostaje problem pojęcia pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi; jest to pomieszczenie, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny stałego przebywania.

M.M.


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2006

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59399051