ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2021

Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy

Może od razu sporządzić dwa protokoły?

Czytelnik pisze: Zwracam się z prośbą o pomoc w jednoznacznym zinterpretowaniu zapisu w sprawie dochodzenia powypadkowego zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870). Chodzi mi o przepis w paragrafie 13, ustęp 2: "Pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu."

Moje pytania:

1. Czy przez zapis "niezatwierdzony protokół" należy rozumieć protokół, z którym pracodawca zapoznał się wraz z jego załącznikami i go nie zatwierdził, bo ma np. wątpliwości co do jego treści, szczególnie z uwzględnieniem uwag poszkodowanego? I wówczas go zwraca w celu wyjaśnienia, czyli może, ale nie musi zatwierdzić, może, ale nie musi zwrócić?

2. Czy też jest to zapis bezwzględny, który zawsze zobowiązuje pracodawcę do zwrócenia protokołu powypadkowego do ponownego wyjaśnienia przez zespół powypadkowy? Powyższe pytania wynikają z różnych sposobów interpretacji tego zapisu, z którymi się zetknąłem. Większość interpretacji, w tym interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy mówi o bezwzględnym obowiązku zwrócenia protokołu i sporządzenia nowego protokołu powypadkowego w ciągu 5 dni. W mojej ocenie jest to nieporozumienie. Po co dawać do pracodawcy protokół z uwagami poszkodowanego i czekać na jego "automatyczny" zwrot w celu wyjaśnienia?

Może od razu sporządzić dwa protokoły, ten drugi jako nowy, dodatkowy, sporządzony po wyjaśnieniach uwag złożonych przez poszkodowanego do pierwszego protokołu? Uważam, że określony przez ustawodawcę w rozporządzeniu okres 5 dni jest czasem na ponowne wyjaśnienie wszelkich zastrzeżeń, w tym zgłoszonych przez poszkodowanego, ale tylko w przypadku niezatwierdzenia protokołu (tego pierwszego) przez pracodawcę.

Odpowiedź ukazała się w ATEŚCIE nr 6/2021.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42504346