ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Przy doborze środków ochrony indywidualnej najważniejsza jest ocena ryzyka

Otrzymaliśmy następujące pytanie czytelnika dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej wskazanych w karcie charakterystyki:

Proszę o rozwianie wątpliwości dotyczących obligatoryjności stosowania środków ochrony wskazywanych przez producentów substancji/mieszanin chemicznych w kartach charakterystyki, w punkcie 8. Zdarza się niejednokrotnie, że obok wymienionych środków ochrony znajdują się zastrzeżenia typu: "jeżeli ocena ryzyka wskazuje na taką konieczność", "w zależności od potrzeby" itd. Co do takich sytuacji nie ma większych wątpliwości. Co jednak w sytuacji, jeżeli producent w karcie charakterystyki wymienia bez żadnych zastrzeżeń wiele środków ochrony - np. oczu, tułowia, obuwie kwasoodporne, rękawice - a substancja używana jest u nas w zakładzie w ilościach śladowych? Czy możemy np. w ocenie ryzyka odstąpić od stosowania takich środków?


Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Sanitarnego. Jego odpowiedź ukazała się w ATEŚCIE 11/2021 (dostęp on-line)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58428020