ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

`

Prowadzenie szkoleń nie należy do zadań służby bhp

Czytelnik pyta Bardzo proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie dotyczące tematu "Kwalifikacji do prowadzenia szkoleń i pracy w służbie bhp" (ATEST 12/2023, str. 48). Autor odpowiedzi redakcji pisze m.in. "pozostałe wymienione w pytaniu grupy mogą być poddane szkoleniu okresowemu, którego organizatorem będzie sam pracodawca". Czy możliwe jest zorganizowanie przez pracodawcę szkolenia okresowego w taki sposób, aby jego pracowników szkoliła jego służba bhp w ramach obowiązków? Skoro katalog czynności służby bhp jest ściśle określony i prowadzenie szkoleń nie jest w nim zawarte.

Redakcja odpowiada

Podzielamy jak najbardziej pogląd Czytelnika, iż prowadzenie szkoleń okresowych nie należy do 22 zadań służby bhp określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp. Mało tego: § 2 ust. 2 tego przepisu wyraźnie zakazuje obciążania służby bhp innymi zadaniami. Zwracamy jednak uwagę, że w odpowiedzi w nr. 12/2023 nie ma żadnej wzmianki o tym, że prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp - w przypadku szkoleń, gdzie organizatorem jest sam pracodawca - miałoby być powierzane pracownikowi służby bhp w ramach podstawowych obowiązków. W praktyce jednak często spotykane jest powierzenie realizacji całości lub części szkolenia okresowego pracownikowi służby bhp (m.in. w zależności od jego zasobu wiedzy/ umiejętności), jednak z uwagi na wspomniany wyżej zakaz czynności te winny być przedmiotem np. dodatkowej umowy cywilnej lub dodatkowej części etatu (w przypadku niepełnoetatowego zatrudnienia w służbie bhp). Innymi słowy - czynności te winny być dodatkowo wynagradzane. Koniec

(an)

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850651