ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

B

back, backward [adv] - do tyłu, w tył

back away [v] - odsuwać się

backup [n, C] - kopia zapasowa

back up [v] - zrobić kopię

back [adj] - 1. tylny; 2. należny, zaległy (np. czynsz)

back [n, U] - 1. plecy; 2. grzbiet

back [v] - 1. cofać, wycofywać; 2. wspierać

bad form - niewłaściwe, niestosowne zachowanie

basement [n, C] - 1. kondygnacja podziemna (piwnica, podziemie); 2. fundament, podstawa

base [n, C] - 1. zasada, reguła; 2. zasada - roztwór wodorotlenku

basin [n, C] - 1. niecka, zagłębienie; 2. zlewisko morza, dorzecze; 3. (też washbasin) miednica, umywalka

be afraid of heights - mieć lęk wysokości

bear [n, C] - niedźwiedź

bear [v] - 1. posiadać, mieć, być wyposażonym w; 2. nosić; 3. rodzić, produkować; 4. znosić

be comprised of - zawierać

behind someone's back - za czyimiś plecami

be in one's element - być w swoim żywiole

bench [n, C] - 1. stół roboczy; 2. ławka; 3. sąd

beyond question - poza (wszelką) wątpliwością

big picture - całościowy obraz

bile duct - przewód żółciowy

bind (n, U) - spoiwo, lepiszcze

binding (n, U) - łączenie, spajanie

binding - wiążący

bind [v] - 1. wiązać, związać; 2. łączyć; 3. obligować, wiązać; 4. oprawiać, bindować

biological limit values - dopuszczalne wartości biologiczne

birth [n, C/U] - narodziny

bitter pill to swallow - gorzka pigułka do przełknięcia

blood-sucking - krwiopijny, pijący krew

board [n, C] - 1. pokład; 2. deska; 3. tablica; 4. komisja, zarząd; take on board - przyjąć, zaakceptować; full board - pełne wyżywienie;

board [v] - wchodzić na pokład;

boiling-point - temperature wrzenia

boiling hot - bardzo gorący, wrzący

boil over [v] - wykipieć

boil [v] - wrzeć, gotować

bone marrow - szpik kostny, bone marrow transplant - przeszczep szpiku

borne - przenoszone

bottom-up [adj] - oddolny, od podstaw, bottoms up - do dna!

breakdown [n, C] - 1. rozpad; 2. awaria; 3. załamanie

break down [v] - 1. rozpaść się; 2. zepsuć się; 3. załamać się

break even - wyjść na zero

break sth down [v] - rozłożyć coś,

breastfeeding [adj] - karmiąca (matka)

breastfeed [v] - karmić piersią

brick-firing - wypalanie cegieł

bring into force - wprowadzić w życie

bring sth into focus - podkreślać znaczenie czegoś

bucket seat [n, C] - fotel kubełkowy

bucket [n, C] - 1. wiadro; 2. czerpak, łyżka (np. koparki)

building site - plac budowy

buildup [n, U] - nagromadzenie

build up [v] - 1. gromadzić się; 2. narastać

bullying [adj] - 1. złośliwy (o zwierzętach)

bullying [n, U] - mobbing w pracy;

bully [n, C] - 1. tyran; 2. sutener; 3. oprych, zbir;

bully [v] - 1. tyranizować, przymuszać; 2. znęcać się;

burnout [n, U] - wypalenie, zmęczenie pracą

burn out [v] - 1. wypalić się (np. ogień); 2. spalić się, przepalić się (np. silnik, żarówka)

burn [n, C] - oparzenie

burn [n, C] - oparzenie

burn [v] - 1. płonąć, palić się; 2. parzyć, poparzyć; 3. piec (boleć); 4. przypalić (jedzenie)

burn [v] - 1. palić się, płonąć; 2. parzyć

buy into - 1. być do czegoś przekonanym; 2. nabyć udziały w (np. przedsiębiorstwie)

buy - n, C] - zakup

buy - [v] - kupować

by accident - przypadkowo, niechcący

by all accounts - w powszechnej opinii

by mutual agreement - za obopólną zgodą

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426594