ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

F

fablab [n,C] - (od fabrication laboratory) mała, prywatna pracownia lub laboratorium

fabricate [v] - 1. produkować; 2, fałszować (dowody); 3. wymyślać (kłamstwa)

fabrication [n, U] - 1. produkcja, wykonywanie; 2. fałszowanie

face [n, C] - 1. twarz; 2. przód

face [v] - 1. napotkać; 2. stawić czoło

facilitate [v] - ułatwić, umożliwić

facilitate [v] - ułatwiać, czynić prostszym

facility [n, C] - 1. budynek, obiekt; 2. funkcja, funkcjonalność; 3. udogodnienie

facility [n, C] - 1. udogodnienie; 2. obiekt (np. sportowy)

facing [n] - okładzina, wykładzina

factor [n, C] - czynnik, współczynnik

facus (on) [v] - skupiać, ogniskować się (na)

fail an exam - oblać (egzamin);

fail to do something - nie zdołać czegoś zrobić

failure [n, C/U] - 1. awaria, błąd skutkujący nieprawidłowym działaniem; 2. porażka, niepowodzenie; 3. nieurodzaj

familial [adj] - rodzinny, familijny

familiarise oneself with - zapoznać się z czymś

familiarity [n, U] - 1. znajomość (czegoś); 2. zażyłość, znajomość (z kimś)

familiar [adj] - znany, znajomy, familiar with - zaznajomiony z czymś

family [n, C] - rodzina; extended family - dalsza rodzina

fatigue [n, U] - zmęczenie

faulty [adj] - wadliwy, niesprawny

fault [n, C/U] - 1. usterka; uszkodzenie, 2. błąd; 3. wada; 4. wina

favourable [adj] - 1. korzystny; 2. przychylny

favourably [adv] - przychylnie, życzliwie

favourite [adj] - ulubiony

favour [n, C] - przysługa

favour [v] - 1. preferować, woleć; 2. popierać; 3. faworyzować

feasibility [n, U] - 1. wykonalność; 2. możliwość

feature [n, C] - cecha charakterystyczna, właściwość

federated state - kraj związkowy

federate [v] - jednoczyć się

federation [n, C] - federacja, związek, zrzeszenie

feedback [n, C/U] - 1. opinia zwrotna; 2. rada, wsparcie; 3. odzew, oddźwięk, reakcja; 4. sprzężenie zwrotne

feedingstuffs [n, U] - pasza dla zwierząt

feed stuff (feedstuff) [n, C, U] - pasza, produkt paszowy

feed [n,U] - 1. karmienie, pokarm; 2. zasilanie, wzbogacanie

feed [v] (fed/fed) - 1. jeść, karmić (się); 2. zasilać, wzbogacać

feed [v] - 1. karmić; 2. wprowadzać (np. dane do komputera)

female-dominated - zdominowane przez kobiety

female [adj] - żeński

female [n, C] - samica

fertile [adj] - płodny

fertiliser [n, C] - nawóz, artificail fertiliser - nawóz sztuczny

fertilise [v] - 1. zapłodnić; 2. nawozić

fertility [n, U] - płodność

fetus - płód

feverish [adj] - gorączkowy

fever [n,C] - gorączka

fibre [n, C] - włókno; glass fibre - włókno szklane; carbon fibre - włókno węglowe

fibrous [adj] - włóknisty

fierce [adj] - dziki

find fault with - krytykować, czepiać się

find favour with sb - zostać przez kogoś zaakceptowanym

fine-tune - dostroić

fine arts - sztuki piękne

fine [adj] - 1. drobny; 2. świetny, wyśmienity; 3. czysty, oczyszczony; 4. w porządku, w sam raz

fine [n, C] - kara pieniężna, mandat, grzywna

fine [v] - ukarać grzywną

first aid equipment - sprzęt pierwszej pomocy

first aid kit - apteczka pierwszej pomocy

fitted with - wyposażony w

fit [adj] - 1. nadający się, odpowiedni, właściwy; 2. sprawny fizycznie

fit [v] - 1. wyposażać; 2. montować; 3. pasować (rozmiarem, wielkością)

flame [n, C] - płomień

flammable [adj] - łatwopalny, zapalny

flash point - temperatura zapłonu

flash [n, C] - 1. błysk; 2. wybuch; 3. lampa błyskowa

flash [v] - 1. migotać; 2. błysnąć

flow [n, U] - 1. przepływ; 2. strumień, potok (np. myśli)

flow [v] - płynąć, przepływać, go with the flow - (nieformalnie) iść za innymi, robić to co inni

fly off the handle - nagle bardzo się zdenerwować, wściec się

focus (on) [n, C] - 1. ognisko skupienia (np. promieni); 2. najważniejszy punkt, kwestia; 3. nacisk (on); 4. ostrość (fotografii)

follow-up [adj] - dalszy, następujący, następczy

follow-up [n, C] - ciąg dalszy, kontynuacja

foodstuffs [n, U] - 1. środki spożywcze; 2. artykuły spożywcze

footing [n, U/C] - 1. podłoże; 2. solidne oparcie stóp

foot [n, C] - 1. stopa; 2. podnóże góry; 3. podstawa, stopka

foot [v] - płacić, pokryć

formation [n, C/U] - 1. formowanie się, powstawanie; 2. formacja, szyk

form [n, U/C] - 1. forma; 2. formularz; 3. klasa, poziom (w szkole)

form [v] - formować

for the duration of... - na czas trwania...

forthwith [adv] - niezwłocznie, natychmiast

fossil fuels - paliwa kopalne

foster [adj] - przybrany (ojciec, brat etc.)

foster [v] - 1. sprzyjać, prowadzić do; 2. wychowywać, opiekować się

fragmentation [n, U] - 1. rozdrobnienie; 2. fragmentacja (IT)

fragmented - rozdrobniony, w częściach

fragmentise [v] - rozdrobnić

fragment [n, C] - fragment, część

fragrance [n, C] - aromat, zapach

framework [n, U/C] - 1. ramy; 2. szkielet, struktura

free of charge - bez opłaty, darmowy

frostbite [n, C] - odmrożenie

frost [n, U] - mróz

fuel consumption - zużycie paliwa

fuel [n, C] - paliwo

fuel [v] - zaopatrywać w paliwo

fume hood - wyciąg laboratoryjny, dygestorium

fumes [n, Pl] - dym, spaliny

fume [n, C] - dym

fume [v] - 1. dymić, wydzielać spaliny; 2. wściekać się;

funeralallowance - zasiłek pogrzebowy

funeralhouse - zakład pogrzebowy

funeral [n, C] - pogrzeb

fungus [n, C;] - (l. mn. fungi) - 1. grzyb; 2. grzybica

furnished letting - umeblowany lokal do wynajęcia

furnishings [n, pl] - elementy wystroju wnętrza

furnish [v] - 1. wyposażyć, dostarczyć; 2. zaopatrzyć; 3. umeblować

further [adj] - dalszy, kolejny, dodatkowy

further [adv] - dalej (far - daleko); nothing could be further from the truth - nie mógłbyś się bardziej mylić

further [v] - promować, rozwijać

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57587063