ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

G

gain experience - zdobywać doświadczenie

gain [n, C or U] - 1. zysk; 2. korzyść

gain [v] - 1. zyskać; 2. korzystać

gangway [n, C] - przejście (np. między ławami, etc.)

garment [n, C] - część garderoby

gastric [adj] - gastryczny, żołądkowy, gastric acid - kwas żołądkowy

gastroenteric [adj] - przewodowo-jelitowy

gastrointestinal tract [n, C] - przewód pokarmowy

gastrointestinal [adj.] - żołądkowo-jelitowy

gathering [n, U] - zebranie, zgromadzenie, gather one's thoughts - zebrać myśli

gather [v] - zebrać

generic hazards - typowe zagrożenia

generic [adj] - 1. typowy, standardowy; 2. ogólny

get even with sb - wyrównać z kimś rachunki

get involved in - zaangażować się w, zostać wciągniętym w

give account of sth - zdać relację z czegoś

give birth - urodzić

give rise to - stwarzać, powodować

go out of business - zbankrutować

grasp the nettle - brać byka za rogi

grasp [n. U] - 1. chwyt; 2. zrozumienie

grasp [v] - 1. chwytać; 2. pojmować, dostrzegać

grievance procedure - procedura rozpatrywania skarg

grievance [n, C/U] - 1. skarga, zażalenie; 2. żal, pretensja;

grip [n, C] - uchwyt, trzonek

grip [n, U] - przyczepność

grip [v] - chwytać, ściskać, obejmować

gross weight - masa brutto

grout [n, C] - 1. spoina; 2. fuga

grout [v] - 1. spoinować; 2. fugować

gruelling [adj] - wyczerpujący

guard [n, C] - 1. osłona, ochraniacz; 2. strażnik, ochroniarz

guard [v] - 1. chronić, ochraniać; 2. osłaniać

guidance [n, U] - 1. wytyczne; 2. przewodnictwo, pomoc

guide [n, C] - 1. przewodnik (ktoś, coś); 2. prowadnica

guide [v] - 1. kierować, (po)prowadzić; 2. oprowadzać

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57586918