ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

L

labelling [n, U] - etykietowanie, naklejanie etykiet

label [n, C] - etykieta, naklejka

label [v] - naklejać, etykietować

lapse [n, C] - 1. pomyłka, potknięcie; 2. chwila słabości; 3. odstępstwo

lapse [v] - 1. wygasnąć; 2. popadać, zapadać (w zapomnienie, zły stan etc.)

lasting influence - długotrwały wpływ

last [V] - trwać

lavatory paper (= toilet paper) - papier toaletowy

lavatory [n, C] - toaleta

law of property/property law - prawo własności

lay-offs [n, C] - zwolnienia,

lay down [v] - 1. kłaść, położyć; 2. ustanowić, ustalić;

lay off me - zostaw mnie w spokoju, odczep się

lay off - zwolnić z pracy

lay [adj] - 1. laicki; 2. niezawodowy

lay [v] - nakrywać (do stołu);

leak-proof [adj] - szczelny

leak [n, C/U] - przeciek, wyciek, nieszczelność

leak [v] - wyciekać, przeciekać

legal remedies - środki prawne

less and less - coraz mniej (+ rzeczownik lub przymiotnik), less and less often - coraz rzadziej

lessen [v] - 1. zmniejszyć, obniżyć; 2. maleć

level [adj] - 1. poziomy; 2. płaski

level [n. C] - 1. poziom, stopień; 2. położenie, wysokość; 3. poziomica

level [v] - 1. wyrównać; 2. zniwelować; 3. wypoziomować

liability [n, U] - odpowiedzialność (prawna)

liable for (sth) [adj] - odpowiedzialny (prawnie) za (coś)
(sth is) liable to - zwrot określający duże prawdopodobieństwo wystąpienia danej sytuacji

liaise [v] - współpracować, współdziałać

liaison officer - oficer łącznikowy

liaison [n, C] - 1. współpraca, współdziałanie; 2. związek, romans

lightweight [adj] - lekki, lekkiej konstrukcji

light [adj] - 1. lekki; 2. niewielki, mały; 3. jasny

light [n] - 1. [U] światło; 2. [C] lampa, latarnia

light [v] - 1. oświetlić; 2. zapalić

like lambs to the slaughter - jak barany na rzeź

likely [adj] - skłonny, prawdopodobny

lining [n, C] - 1. nabłonek; 2. podszewka, wyściółka

liquid assets - aktywa płynne

liquid soap - mydło w płynie

liquid [adj] - ciekły, płynny

liquid [n, C] - ciecz, płyn

literacy [n, U] - piśmienność, umiejętność pisania i czytania

literate [adj] - potrafiący czytać i pisać

lit - oświetlone

loads of [informal] - mnóstwo, dużo

load [n, C] - 1. ciężar, ładunek; 2. załadunek; 3. obciążenie

load [v] - ładować

log in/log on - zalogować się

log out/log off - wylogować się

log [n, C] - 1. dziennik; 2. kłoda

long-term objectives - cele długoterminowe, długofalowe

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398202