ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

N

natural phenomena - zjawiska naturalne

natural [adj] - 1. naturalny, normalny; 2. naturalny, przyrodniczy

nature programme - film przyrodniczy

nature [n, U] - 1. własności, charakter, charakterystyczne cechy lub parametry (np. rodzaj działania); 2. osobowość, natura (człowieka); 3. natura, środowisko naturalne, przyroda; 4. istota, natura, sedno czegoś

needy [adj] - 1. w potrzebie; 2. pragnący uwagi (a needy child)

need [n, C/U] - 1. potrzeba; 2. ubóstwo, bieda

need [v] - potrzebować, wymagać

negative numbers - liczby ujemne

negative to atmosphere - poniżej ciśnienia atmosferycznego

negative [adj] - 1. negatywny; 2. odmowny; 3. ujemny

negative [n, C] - 1. negatyw (fot.); 2. odpowiedź odmowna

negotiate [v] - 1. pokonywać, przebyć (odległość); 2. negocjować

negotiations [n, pl] - negocjacje, rokowania

neurocognitive disorders - zaburzenia poznawcze

non-average - niestandardowy, nietypowy

non-binding [adj] - niewiążący

non-exhaustive list - niepełna lista

non-exhaustive [adj] - niepełny, nie wyczerpujący

non-heritable [adj] - niedziedziczny

note [n, C] - 1. uwaga, nota; 2. przypis; 3. notatka; 4. banknot

nuclear waste - odpady radioaktywne

numeracy [n, U] - umiejętność liczenia

nutrient [n, C] - składnik odżywczy

nutritional [adj] - odżywczy, nutritional value - wartość odżywcza

nutrition [n, U] - żywienie

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58425811