ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

O

objective [adj] - obiektywny

objective [n, C] - cel, zadanie

object to sth [v] - sprzeciwiać się (czemuś)

object [n, C] - 1. przedmiot, rzecz; 2. cel; 3. dopełnienie

observant [adj] - spostrzegawczy

observation [n, C] - 1. obserwacja; 2. spostrzeżenie; 3. przestrzeganie (prawa)

observer [n, C] - obserwator

observe [v] - 1. obserwować; 2. zauważyć; 3. przestrzegać; 4. obchodzić, świętować

obsessive-compulsive disorder - nerwica natręctw

obstacle [n, C] - przeszkoda

obstruction of justice - utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości

obstruction [n, C] - 1. zastawienie; 2. (med.) zaparcie

obstruct [v] - zastawiać, tamować, blokować, zasłaniać

obtain [v] - 1. otrzymać, uzyskać; 2. nabyć

occupational exposure limit value - wartości dopuszczalne w środowisku pracy

occupational hazard - zagrożenia zawodowe

occupational risks - zagrożenia zawodowe

occupational [adj] - związany z pracą

occupation [n] - 1. [C] praca, zawód; 2. [U] okupacja

occupy [v] - 1. zajmować miejsce; 2. zajmować czas; 3. okupować; 4. zajmować posadę

occurance [n, C, U] - 1. występowanie; 2. zdarzenie

occur [v] - 1. wystąpić, mieć miejsce; 2. (to sb) przyjść do głowy

oedema [n, U] - obrzęk

of short duration - krótkotrwały

ointment [n, C] - maść

on-site (przed rzeczownikiem) - znajdujący się na miejscu, ew. na stronie www

on account of sth - z powodu czegoś

on an equal footing - na równych warunkach

on one condition - pod jednym warunkiem

on site - w miejscu wykonywania pracy, nauki, przebywania

onsite [adj] - znajdujące się/wykonywane na miejscu (odnoszące się do terenu zakładu/miejsca wykonywania pracy)

on the grounds of - z powodu, na bazie

on the threshold of a great career - u progu wielkiej kariery

ophtalmological examination - badanie okulistyczne

optimisation [n, U] - optymalizacja

optimise [v] - optymalizować

otherwise - 1. inaczej; 2. w przeciwnym razie

outcome [n, C] - wynik, rezultat

outdoors [adv] - 1. na dworze, na powietrzu, na zewnątrz

outdoor [adj] - 1. zewnętrzny; 2. związany z tym co na zewnątrz (outdoor games, outdoor clothes)

out of service - nie działający

output [n, U] - 1. produkcja, wynik pracy; 2. moc wyjściowa (silnika); 3. sygnał wyjściowy (monitora, głośnika)

output [v] - generować

overheating [n, U] - przegrzanie

overheat [v] - przegrzać

overlap [n, C, U] - 1. zakładka; 2. zachodzenie na siebie

overlap [v] - pokrywać się, nakładać na siebie

overload [n, U] - przeciążenie

overload [v] - przeciążyć; overloaded - przeciążony

overlook [v] - przeoczyć

oversight [n, C] - przeoczenie, niedopatrzenie

over the counter - bez recepty (leki)

overtime [n, U] - 1. praca w godzinach nadliczbowych; 2. dogrywka

overview [n, C] - ogólny zarys, opis, przegląd, zestawienie

overweight [adj] - mający nadwagę

oxidation [n, U] - utlenianie

oxidise [v] - utleniać

oxygen [n, U] - tlen

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58428066