ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

T

tackle [v] - radzić sobie, stawiać czoło

take account of/take into account - brać coś pod uwagę, uwzględniać

take into account - brać coś pod uwagę

take inventory - robić inwentaryzację

take precautions - przedsięwziąć środki ostrożności

taking into consideration - biorąc pod uwagę

tap [n] - kran, tap into - wykorzystać, czerpać z czegoś (np. zasobów), tap dance - stepowanie, tap water - woda z kranu

target [n, C] - 1. cel, tarcza strzelnicza; 2. zamierzenie, przedmiot będący celem zamierzenia;

target [v] - 1. celować; 2 obierać za cel

tease [v] - drażnić, dokuczać;

teasing - dokuczanie, złośliwości

technical means [n, pl] - środki techniczne

teddy bear [n, C] - miś pluszowy

tendonitis [n, U] - zapalenie ścięgna

tendon [n,C] - ścięgno

tennis elbow - łokieć tenisisty

tense [adj] - 1. napięty; 2. spięty, zestresowany

tension [n, C or U] - 1. napięcie, naprężenie; 2. napięcie, stres;

test bench [n, C] - stanowisko wykonywania testów

test [n, C] - 1. kontrola; 2. próba, test

test [v] - 1. kontrolować; 2. próbować, testować

textile [adj] - tekstylny

textile [n, C] - tkanina

the authorities [n, pl] - organy władzy

the environment - środowisko naturalne

threaten [v] - straszyć;

threat [n, C] - niebezpieczeństwo, zagrożenie;

three-dimensional [adj] - trójwymiarowy

threshold [n, C] - 1. próg; 2. próg, poziom

thrive [v] - rozwijać się, prosperować

thus [adv] - 1. stąd, tak więc; 2. tym samym

tick box [n,C] - mały kwadrat (okienko) w formularzu służący do zaznaczenia odpowiedzi na pytanie przez wstawienie fajki lub krzyżyka

tick [n, C] - 1. kleszcz; 2. zaznaczenie znakiem "fajki"/"ptaszka"; 3. tykanie zegara

tick [v] - 1. odznaczyć, odfajkować; 2. tykać (o zegarze)

tiled - pokryty płytkami

tiltable [adj] - taka, którą można nachylić, pochylana

tilt [n C/U] - 1. nachylenie; przechylenie, przechył

tilt [v] - 1. przechylać się

timeframe [n, C] - ramy czasowe

timescales [n, C] - ramy czasowe

tingle [v] - 1. mrowić; 2. wywoływać uczucie mrowienia, łaskotać

tingling [n, U] - mrowienie

tinnitus [n, U] - szumy uszne

tissue paper - bibuła

tissue [n, C] - chusteczka do nosa

tissue [n, C] - tkanka, soft tissue - tkanka miękka

to authorise [v] - 1. udzielić zezwolenia; 2. upoważnić

to little purpose/ to no purpose - bez efektów

toxicology - toksykologia

toxic waste - odpady trujące, odpady toksyczne

toxic [adj] - toksyczny, trujący

trace [n, C] - ślad

trace [v] - 1. śledzić, wyśledzić; 2. kopiować (przez kalkę)

trade agreement - umowa handlowa

trade fair - targi handlowe

trade [n, C] - zawód, fach

trainee [n, C] - uczeń, osoba trenowana

trainer [n, C] - nauczyciel, trener

training [n, U] - proces nauczania, ćwiczenie, trenowanie

train [n, C] - pociąg szynowy

train [v] - uczyć, trenować

transgender [adj] - transpłciowy

transgression [n, C] - 1. naruszenie; 2. transgresja

transgressive [adj] - wykraczający poza granice (prawa itp.)

transgress [v] - 1. naruszać; 2. przekraczać

transpiration [n, U] - 1. parowanie wody z liści; 2. parowanie potu ze skóry, pocenie się

tray [n,C] - taca

treatment [n, U] - 1. leczenie; 2. obróbka; 3. traktowanie

treat oneself to sth - zafundować sobie coś

treat [n, C] - uczta, obfity poczęstunek, przyjemność

treat [v] - 1. leczyć; 2. obrabiać; 3. traktować

trigger (off) [v] - wywoływać, powodować, inicjować (reakcję)

trigger [n, C] - 1. cyngiel (pistoletu); 2. spust

trigger [n, C] - 1. przyczyna, wyzwalacz; 2. cyngiel w pistolecie

trigger [v] - wyzwalać, powodować, uruchomić

trip [n, C] - 1. wycieczka; 2. potknięcie; 3. pomyłka

trip [v] - 1. potknąć się; 2. popełnić błąd; 3. uruchomić; 4. iść lekkim krokiem; 5. wycieczkować

trunk [n, C] - 1. tułów; 2. pień drzewa; 3. bagażnik samochodu; 4. trąba słonia; 5. skrzynia

turnover [n, C] - 1. rotacja; 2. obroty (firmy); 3. strata (sport); staff turnover - rotacja kadr

turn over [v] - 1. obracać; 2. przekazać, oddać; 3. stracić (piłkę); turn over a new leaf - rozpocząć nowe życie

twist one's words - przekręcać czyjeś słowa

twist [n, C] - 1. skręt, obrót; 2. grymas (twarzy); 3. niespodziewany obrót zdarzeń

twist [v] - 1. skręcać; 2. obracać

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426809