ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

U

ubiquitous [adj] - wszechobecny

ultrafine [adj] - ultradrobny -

umbrella term - określenie zbiorcze, uwzględniające zbiór w bardziej ogólnej definicji

unaccessible - niedostępny

unaccessible [adj] - niedostępny

unambiguous [adj] - jednoznaczny, jasny, oczywisty

unavoidable [adj] - nieunikniony

unaware [adj] - nieświadomy (nieznający faktów)

unbearable [adj] - nie do zniesienia

unborn child - nienarodzone dziecko, płód

uncertainty [n, C or U] - niepewność

uncertain [adj] - niepewny

underlying [adj] - leżący u podstaw

undermine [v] - niedoceniać

under no circumstances - w żadnym wypadku, w żadnym razie

undertaker [n, C] - przedsiębiorca pogrzebowy

undertake [v] - 1. podjąć, przedsięwziąć; 2. obiecać

undertaking [n, C] - 1. przedsięwzięcie, podjęcie się pracy; 2. obietnica; 3. [U] interes, biznes

under threat - w niebezpieczeństwie

unemployed [adj] - bezrobotny

unemployment [n, U] - bezrobocie

uneven [adj] - nierówny

unexceptional [adj] - zwykły, przeciętny

unfavourable weather conditions - niekorzystne warunki pogodowe

unfurnished [adj] - nieumeblowany

unidentifiable [adj] - niemożliwy do zidentyfikowania

unidentified flying object (= UFO) - niezidentyfikowany obiekt latający

unidentified [adj] - niezidentyfikowany

unimpaired [adj] - nienaruszony

uninterrupted [adj] - nieprzerwany

unit [n, C] - 1. urządzenie; 2. jednostka (miar); 3. jednostka (wojskowa)

unknown quantity - człowiek nieznany, którego zamiarów ani poczynań nie można przewidzieć

unlikely [adj] - mało prawdopodobny, wątpliwy

unmitigated [adj] - totalny, absolutny (o czymś negatywnym)

unobstructed[adj] - niezastawiony, niezasłonięty

unreasonable [adj] - 1. nierozsądny; 2. nieuzasadniony

unrelated [adj] - 1. nie spokrewniony; 2. nie powiązany

unreported [adj] - niezgłoszony

unrestricted [adj] - nieograniczony, unrestricted access - nieograniczony dostęp

unstable [adj] - 1. niestabilny; 2. chwiejny, niezrównoważony

unsuitable [adj] - nieodpowiedni

untreatable [adj] - niedający się leczyć, nieuleczalny

untreated [adj] - nieleczony

unwind [v] - 1. rozwinąć (się), 2. rozluźnić (się), odprężyć się, zrelaksować

upload [v] - wgrywać, załadować (np. na serwer)

upright [adj] - 1. pionowy; 2. prawy, zacny

upright [n, C] - słupek, podpórka

upstairs [adv] - 1. na górę (po schodach), w górę (po schodach); 2. na górze, powyżej, piętro wyżej;

up to date - aktualny

up until now/until now - do chwili obecnej

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426619