ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

V

validate [v] - 1. potwierdzić, sprawdzić; 2. uzasadnić, zalegalizować; validate a ticket - skasować bilet

value-added tax - podatek VAT

value [n, C] - 1. wartość; 2. znaczenie

value [v] - 1. doceniać, cenić

vapour [n, C/U] - 1. para; 2. opary

vegetate [v] - wegetować, rosnąć

vegetation [n, U] - 1. roślinność, flora, wegetacja

vibrant [adj] - tętniący życiem, pełen energii

victimise [v] - represjonować (kogoś)

victim [n, C] - ofiara;

vigorous [adj] - 1. energiczny; 2. pełen wigoru

vigor [n, U] - wigor, werwa

violence [n, U] - 1. przemoc, gwałtowność; 2. moc, impet, siła

virulence [n, U] - zjadliwość

virulent [adj] - 1. ostry, groźny; 2. złośliwy, zajadły

visibility [n, U] - widoczność

visible [adj] - widoczny, zauważalny optycznie, optyczny

VOC (volatile organic compounds) - LZO (lotne związki organiczne)

vocational career - przebieg kariery zawodowej

vocational school - szkoła zawodowa

vocational training - nauka zawodu

vocational [adj] - zawodowy

vocational [adj] - zawodowy, dotyczący zawodu

vocation [n, C or U] - 1. zawód, fach; 2. powołanie

vocation [n, U] - 1. zawód, fach; 2. powołanie

voice [n, C or U] - 1. głos; 2. prawo głosu, opinia

voice [v] - wypowiadać (np. opinię)

volatile [adj] - 1. lotny; 2. ulotny, zmienny

vulnerability [n, U] - słabość, podatność

vulnerable (to) [adj] - 1. nieodporny, bezbronny, wymagający pomocy; 2. podatny (na), narażony (na)

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426355