ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

W

wanderer [n, C] - wędrowiec

wander [v] - 1. błądzić, błąkać się; 2. zbaczać z tematu; 3. wędrować

washing-up liquid [n, U] - płyn do mycia naczyń

wasteful [adj] - 1. nieekonomiczny; 2. rozrzutny

waste [adj] - jałowy, zmieniony w ugór

waste [n, U] - 1. odpady; 2. strata

waste [v] - marnować, tracić, trwonić
(a complete) waste of time

way [n, C] - droga; the other way round - na odwrót

wear resistance - odporność na zużycie

weave [n, U] - splot

weave [v] - 1. tkać, pleść; 2. przemykać się (między czymś)

weight (down)[v] - obciążać

weight limit - limit wagowy (np. bagażu)

weight [n, U] - ciężar, waga

weigh [v] - ważyć

welding fumes - dymy spawalnicze

weld [n, C] - spaw

weld [v] - spawać

welfare benefits - zasiłki, pomoc socjalna

welfare [n, U] - 1. dobro, dobrobyt; 2. opieka

what a waste! - co za strata!

wheelbarrow [n, C] - taczka

win-win (about a situation etc.) [adj] - sytuacja itp., w której nie ma przegranych

within sb's capacity - na miarę czyichś możliwości, zdolności

words fail me - nie ma słów, którymi można to wyrazić

work-rate [n, U] - tempo pracy

work-related [adj] - występujący w pracy, związany z pracą

workers who have recently given birth - pracownice, które niedawno urodziły

workload [n, U] - 1. ilość pracy; 2. obciążenie pracą, nawał pracy

work permit - pozwolenie na pracę

workstation [n, C] - stanowisko pracy

woven [weave - wove - woven] - tkany

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59397745