ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 6/1994

Ryszard Kurowski

Ryszard Kurowski
Ryszard Kurowski

Ryszarda Kurowskiego spotkałem przed 10 laty zupełnie przypadkowo - w bibliotece CIOP. Pracownik służby bhp "gdzieś z Polski" fatygował się do stolicy po jedną publikację ("czerwoną książeczkę p. Józefa" - Gierasimiuka, zresztą doskonałą, wydaną wówczas przez instytut). Później poznałem bliżej jego osiągnięcia zawodowe. Zakładem, z którym związał swoją przyszłość jako technik mechanik był Kombinat Celulozowo-Papierniczy w Świeciu nad Wisłą. Pracował najpierw w pionie inwestycji, a od roku 1975 jako kierownik służby bhp. W następnych latach (1983-92) kierował pionem ochrony pracy. Jako głównemu specjaliście, podlegała mu wówczas nie tylko służba bhp, ale m.in. przychodnia zakładowa, sekcja badań środowiska pracy, oddział pracy chronionej, a także, co ważne, pracownia plastyczna (propaganda bhp była widoczna w zakładzie na każdym kroku). Podczas 17-letniej działalności R. Kurowskiego w zakładowej służbie bhp liczba wypadków przy pracy zmniejszyła się prawie trzykrotnie, przy zbliżonym poziomie zatrudnienia. Ale nie tylko statystyka przekonywała. W latach osiemdziesiątych Ryszard Kurowski był jedynym behapowcem, którego można było spotkać na zagranicznych targach związanych z ochroną pracy.

Na pierwsze dwie zagraniczne imprezy wyjechał za własne pieniądze. Później dyrektora nie trzeba było namawiać do finansowania następnych wyjazdów. Kombinat stał się także poletkiem eksperymentalnym dla instytutów naukowych m.in. w zakresie ochrony słuchu. Poszukiwanie nowych rozwiązań prewencyjnych, dobra organizacja pracy w służbie bhp były dewizą Ryszarda Kurowskiego. Jego doświadczenie było cenne dla redakcji - od 1985 do 1990 roku. Ryszard uczestniczył w pracach Rady Programowej.

W tym samym okresie w branży celulozowo-papierniczej zainspirował powołanie służb ratownictwa chemicznego. Zorganizował w swojej fabryce dwie międzynarodowe imprezy z wystawą sprzętu i pokazami akcji ratowniczych. Imprezy te później zaowocowały międzynarodowymi kontaktami ratowników.

Po powrocie z Düsseldorfu w 1989 roku przyszedł mu do głowy kolejny pomysł - przecież w Polsce może być podobna impreza. Pozyskał sojuszników i sponsorów: dyrektorów Młodzieżowego Ośrodka Innowacji "Polin", Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Bydgoszczy i Zakładów Celulozy i Papieru. I tak w roku 1989 otwarto w Bydgoszczy I Targi Środków Ochrony Pracy "SAWO 89". Mimo że w Polsce podobnych targów jest więcej "SAWO" pozostało imprezą najważniejszą.

Kiedy w kraju zaczęła się prywatyzacja, kombinat w Świeciu począł przekształcać w spółki niektóre służby, w tym bazę socjalną, w której znajdował się hotel przyfabryczny "Leśna". R. Kurowski otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora tej spółki. Podjął to wyzwanie, ale nie zrezygnował z działalności dla bhp. Rozwija szkolenia na rzecz ochrony pracy i nie tylko. Ostatnio jego firma współpracuje z poważnymi kontrahentami m.in. z Centrum Prywatyzacji Międzynarodowej Fundacji Rynku Kapitałowego, CIOP. Uzyskała także status filii Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu. Szkolą się tu przede wszystkim dyrektorzy, specjaliści bhp, pracownicy wyższego dozoru. Sam Ryszard ukończył rok temu Studium Menedżerskie.

W roku 1993 pracownicy firmy wykupili wszystkie udziały, które były własnością Zakładów Celulozy i Papieru. Teraz to firma prywatna, ludzie pracują na swoim.

Zapewne R. Kurowski życiową dynamikę zawdzięcza także sportowi. Grał w piłkę nożną w "Pomorzaninie" Toruń, nawet w jego drugoligowym zespole, był młodzieżowym reprezentantem Polski klubów kolejarskich (lata 1958-61). W latach 1972-73 trenował w Chicago młodzieżową drużynę "Orłów" (trenerem seniorów był wówczas H. Apostel). W latach 1964-75 był zawodnikiem i trenerem grup młodzieżowych przy trzecioligowej "Widzie" Świecie. Jeszcze obecnie, mimo że czasu ma bardzo mało, lubi aktywny wypoczynek nad morzem, bądź w zakątkach leśnych, w towarzystwie żony i córki. Ryszard Kurowski jest jednym z nielicznych biznesmenów, którzy osiągają swoje cele bez agresji i bezwzględności. Dobre pomysły, kultura i takt mogą być lepszą strategią. Doceniają to i mieszkańcy Świecia; w roku 1988 wybrany został radnym miasta i gminy.

Za pracę zawodową został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i licznymi wyróżnieniami, w tym odznaką "Zasłużony dla Ochrony Pracy".

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398767