ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/1995

Danuta Koradecka

Danuta Koradecka
Danuta Koradecka

Miałbym kłopoty z wytypowaniem "primus inter pares" spośród mężczyzn działających w naszej dziedzinie. Przy wyborze pierwszej damy polskiego bhp (czy raczej b.o.z. - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) bez wahania głosowałbym na profesor Danutę Koradecką. Tytuł taki przyznałbym za "całokształt", nasza bohaterka jest doskonała w kilku zupełnie różnych sferach aktywności.

D. Koradecka jest od kilku lat profesorem nauk medycznych, a od roku 1989 dyrektorem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Specjalizuje się w fizjologii pracy; zajmowała się badaniem wysiłku fizycznego, a także diagnostyką zespołu wibracyjnego oraz łącznym oddziaływaniem środowiska pracy (wysiłek, wibracja, hałas). Jest autorką lub współautorką około 170 publikacji naukowych, w tym około 60 w czasopismach zagranicznych.

Przede wszystkim zasłużyła na opinię doskonałego menedżera nauki. To nie prosta sprawa, zapewnić zatrudnienie około 200 osobom pracującym w instytucie. Przecież na naszych oczach umierają placówki zasłużone dla polskiej nauki. CIOP jest co prawda instytutem resortowym ministerstwa pracy, ale bez działalności menedżerskiej i promocyjnej, podejmowanej przez prof. Koradecką, musiałby prowadzić działalność bardzo okrojoną. Urok osobisty dyrektorki instytutu na pewno nie jest przeszkodą przy poszukiwaniu zleceń i funduszy na przedsięwzięcia badawcze. Pani profesor ma liczne kontakty zagraniczne; szuka programów międzynarodowych, aby instytut pokazał się nie tylko w krajowym towarzystwie, zabiega o wyjazdy stypendialne i konferencyjne dla najzdolniejszych pracowników. Stara się bardzo, dlatego nie dziwią światła w pracowniach instytutu palące się nawet w sobotę wieczór. Przykład szefowej stanowi zachętę dla pracowników, zwłaszcza młodych ludzi, których ostatnio wielu przybyło w instytucie.

Bez przesady - instytut jest ulubionym dzieckiem pani profesor. Ona doprowadziła do końca budowę tej placówki, której gmach podziwiany jest nawet przez - przyzwyczajonych do luksusu - Niemców i Anglików. Marmur, chrom, nawet bezszelestnie działające windy - to wszystko zapewniono z myślą o akredytacji laboratoriów, które prowadzić będą badania honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Jedną z cech pani profesor jest talent dyplomatyczny. Na Radzie Ochrony Pracy z niecierpliwością oczekuję na jej wystąpienie, analizuję z uwagą argumentację, zwłaszcza kiedy sprawa jest "cienka" a interesy firmy skłaniają, aby powiedzieć "jestem za, a nawet przeciw". Pół biedy z sytuacjami kameralnymi, w gronie osób, które dobrze znają swoje możliwości, czyli właśnie na forum rady. Czasami jednak trzeba powiedzieć konkretnie "tak" lub "nie", przy czym obie wersje należałoby opatrzyć zastrzeżeniami, jak na przykład ostatnio w związku z podwyższeniem NDS dla dwusiarczku węgla. 19 stycznia br. "Rzeczpospolita" zamieściła całokolumnowy materiał poświęcony tej właśnie sprawie pt. "Tak jakby głowa urosła jeszcze raz". Jeden ze śródtytułów brzmiał "Wszystkie drogi prowadzą do Koradeckiej". Naszym zdaniem i z tej trudnej sprawy D. Koradecka wyszła obronną ręką.

Pani profesor urodziła się w Grudziądzu, gdzie ukończyła szkołę średnia. W Warszawie studiowała medycynę, a po uzyskaniu dyplomu lekarza podjęła pracę właśnie w CIOP. Gdyby spisać wszystkie funkcje, które pełni lub pełniła, naszą rubrykę trzeba by powiększyć dwukrotnie. Przewodniczyła m.in. Komitetowi Technicznemu MOP ds. opracowania konwencji nr 155 pt. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy". Uczestniczyła jako ekspert w kilku komisjach MOP, była także ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia ds. wdrażania ergonomii i zapobiegania wypadkom w małych i średnich przedsiębiorstwach.

W kraju od kilku lat przewodniczy międzyresortowej komisji ds. aktualizacji NDS i N. Jest członkiem około 10 komitetów i rad naukowych instytutów. Pełni funkcję redaktora naczelnego wydawnictw CIOP. Obecnie, acz z niewielkim opóźnieniem, wprowadza na rynek wydawnictw naukowych periodyk międzynarodowy "The Journal of Occupational Safety and Ergonomics" (JOSE) - awizowaliśmy go w numerze 6/93. Takie przedsięwzięcia budują pożądany image instytutu i polskiej nauki.

Jeszcze coś na temat zainteresowań pani profesor. Na pewno praca to jej hobby, ale lubi także, tak to określiła, podróże w czasie i przestrzeni. Im bardziej egzotyczne, tym lepiej. Zdjęcie ze sfinksem to pamiątka z jednej z ostatnich podróży.

Opisane talenty i zainteresowania skłaniają mnie do opinii, że gdyby profesor D. Koradecka zechciała zaangażować się w działalność polityczną, mogłaby zrobić błyskotliwa karierę. Byłoby to z korzyścią dla kraju, ale kto równie przekonywająco reprezentowałby interesy ochrony pracy?

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341916