ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/1998

Janusz Kurzydłowski

Janusz Kurzydłowski
Janusz Kurzydłowski

Zanim przed kilku laty odwiedziłem Oddział PIP w Ostrowie Wielkopolskim, zebrałem rutynowo informacje o ludziach, z którymi mam się spotkać. O nadinspektorze Kurzydłowskim wspólny znajomy powiedział - ma pozycję lepszą niż niejeden okręgowy. - I rzeczywiście, przekonałem się o tym, kiedy wraz z Kurzydłowskim odwiedziłem kilka zakładów. Uważam, że koronnym dowodem na pozycję PIP i samego J. Kurzydłowskiego jest fakt, że udało mu się namówić na przewodniczenie Wojewódzkiej Radzie Ochrony Pracy najpierw wicewojewodę, a ostatnio samego wojewodę. W innych województwach radzie przewodniczy, a to zasłużony behapowiec, a to ZSIP z kombinatu, a to wicedyrektor Izby Rzemieślniczej. Niezależnie od wiedzy tych ludzi trzeba docenić promocję ochrony pracy dzięki obecności wojewody. Takiej osobie się nie odmawia. Na spotkanie prowadzone przez samego wojewodę nie wypada posłać kogoś poniżej zastępcy dyrektora, nie wypada zlekceważyć wniosków rady itd. Trzeba zatem docenić skuteczność socjotechniczną J. Kurzydłowskiego; znam województwa, w których wojewoda nie znajdował czasu dla Głównego Inspektora Pracy. Być może w Kaliskiem ma znaczenie klimat wyjątkowej społecznej życzliwości. Przed trzema laty "Polityka" poświęciła temu fenomenowi duży artykuł. Dziennikarz nie ukrywał zaskoczenia, że byli sekretarze KW prowadzą zgodnie interesy z kombatantami "Solidarności", a pochodzenie polityczne ma niewielkie znaczenie w życiu codziennym.

Janusz Kurzydłowski umie organizować życie swoje i podległej mu placówki PIP. Kiedy odwiedziłem Ostrów Wielkopolski (jedyne województwo, w którym siedziba Oddziału Wojewódzkiego PIP nie znajduje się w mieście wojewódzkim, ale w miejscu zamieszkania szefa biura) obejrzałem chyba najlepszy regionalny ośrodek szkolenia PIP, wykorzystujący nowoczesny sprzęt do szkoleń. Dowiedziałem się, że wyposażenie ośrodka zakupiono za pieniądze zgromadzone dzięki bezpłatnym wykładom członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Pracy, a także inspektorów pracy. Inspektorzy robili wrażenie zadowolonych, zapewne były to miny "służbowe", niewielu lubi pracę za "dziękuję". Ale przypuszczam, że doceniali pożytki dla firmy.

Kaliskie jest regionem w znacznym stopniu rolniczym, dlatego zespół J. Kurzydłowskiego prowadzi liczne szkolenia dla rolników i w zakładach przemysłu spożywczego. Koncepcja działalności szkoleniowej i promocyjnej została gruntownie przemyślana. Na przykład Ośrodek Szkolenia jest placówką przy instytucji społecznej (WROP), a nie budżetowej (PIP), co ułatwia zarządzanie ośrodkiem, przekazywanie darowizn itp.

J. Kurzydłowski organizuje przedsięwzięcia ważne dla popularyzacji ochrony pracy, w tym liczne konkursy. Wymienię niektóre: dla absolwentów średnich szkół technicznych, dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, konkursy dla dziennikarzy, dla najaktywniejszych ZSIP. Każdej z imprez patronuje inny parlamentarzysta woj. kaliskiego.

Kilka kolejnych konkursów organizuje Oddział PIP wyłącznie dla rolników indywidualnych oraz dla uczniów szkół rolniczych. Inna cenna inicjatywa adresowana do rolników indywidualnych to "Listy otwarte" (wręczane poszczególnym gospodarzom) i spotkania z uczniami starszych klas wiejskich szkół podstawowych poświęcone zagrożeniom w gospodarstwach.

J. Kurzydłowski wrósł w Kaliskie, choć pochodzi z Kujaw. Urodził się, tuż przed wojną, w Janikowie. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w roku 1959 pracował jako technolog w Wojskowych Zakładach w Grudziądzu. W 1962 roku trafił do Zakładów Sprzętu Mechanicznego w Krotoszynie, gdzie przez 12 lat był specjalistą ds. postępu technicznego, a społecznie sprawował funkcję ZSIP. Później pracował etatowo w związkach zawodowych; w 1974 r. jako przewodniczący Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Krotoszynie, a od 1975 r. jako sekretarz WRZZ w Kaliszu. W 1980 r. został inspektorem pracy. W roku 1993 nadinspektorem OIP. Od kilku lat kieruje Oddziałem PIP.

Przez dziesięciolecia pracuje społecznie w różnych organizacjach. Był m.in. radnym WRN, członkiem Prezydium Okręgu PTTK w Kaliszu. Teraz przewodniczy komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich w Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Kaliszu. A to niektóre z jego odznaczeń: Zasłużony Działacz Kultury (1979), Za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego (1972), za zasługi dla OHP (1987), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.). W roku bieżącym redakcja ATESTU wyróżniła go ZŁOTYMI SZELŹKAMI za propagowanie zasad bezpiecznej pracy.

Janusz Kurzydłowski jest człowiekiem aktywnym na różnych polach. Kiedyś uprawiał turystykę, zwłaszcza górską. Od kilkunastu lat zajmuje się myślistwem, co być może tłumaczy także jego skuteczność - myśliwi to ludzie z różnych środowisk, zwłaszcza władzy i biznesu. Przy bigosie i herbacie "z prądem" wiele spraw można załatwić z pożytkiem dla zainteresowanego i regionu.

Doprawdy, gdybym miał się przedstawić jako "były inspektor pracy" najchętniej uczyniłbym to w woj. kaliskim.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398055