ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2019

Iwona Bobrowska-Budny

Iwona Bobrowska-Budny
Iwona Bobrowska-Budny

Przygoda Iwony Bobrowskiej-Budny z bhp ma dwa wymiary... Pierwszy rozpoczął się, kiedy na piątym roku studiów socjologicznych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim podjęła pracę w dziale personalnym, którego szefowa bardzo szybko dostrzegła jej trenerskie predyspozycje. I to ona wysłała Iwonę Bobrowską na szkolenia przygotowujące do zawodu (trenera wewnętrznego), w tym na roczny kurs inspektora bhp. Co to był za rok! W tygodniu praca na pełny etat plus końcówka studiów dziennych oraz weekendowo ponad 150 godz. zajęć, prac pisemnych i egzaminów z szerokiego bhp. Ale twierdzi, że warto było. Zyskała dodatkowy zawód, ogromną wiedzę przydatną w życiu i poznała ciekawych ludzi. Przez kolejne dwa lata współpracowała z doświadczonym behapowcem zewnętrznym, z którym wspólnie odpowiadali za szkolenia bhp i wspieranie organizacji w byciu bezpiecznym miejscem pracy. Gdy jej uprawnienia straciły moc w związku ze zmianami wymagań dla służby bhp, była odpowiedzialna za współpracę na linii organizacja - służba bhp. Wiedza, jaką już wtedy miała pozwoliła jej być kompetentnym partnerem dla obu stron - miała wspólny język ze służbą bhp i niezwykłą umiejętność przekładania celów z tego zakresu na język korporacyjnych korzyści, ryzyk i finansów, czyli język oczekiwany przez zarządy. Była łącznikiem i często tłumaczem, zyskała doświadczenie i łatwość zbliżania do siebie tych dwóch światów.

Drugi wymiar bhp jest, jak mówi: moją głębszą interpretacją tego skrótu, w kontekście Człowieka - "obiektu" moich zainteresowań - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Człowieka w Życiu.

Dlaczego w życiu? Ponieważ - wyjaśnia I. Bobrowska - w XXI wieku niewielu z nas w sposób naturalny udaje się być tylko w pracy lub prywatnie. Będąc w pracy, zazwyczaj myślimy o domu, komórka w zasięgu ręki łączy nas z tym aspektem życia i odwrotnie - na urlopy zabieramy komórki służbowe, komputery, a niektórzy zawsze przy łóżku mają notes na nocne zapiski "olśnień zawodowych".

Człowiekowi w świecie VUCA i nadmiaru informacji, trudniej jest niż kiedyś zachować bezpieczeństwo, równowagę i higienę życia. Dlatego m.in. w swojej pracy I. Bobrowska łączy wiedzę o człowieku z wyników analiz potencjału i osobowości zawodowej z badaniami wpływu środowiska na człowieka, odkryciami medycyny i neurobiologii dla tworzenia "codziennych przepisów bhp" i utrzymania równowagi życiowej. Niestety, w Polsce nadal, zdaniem I. Bobrowskiej, nie prowadzimy prawidłowej diagnozy młodzieży i dorosłych dla ukierunkowania drogi zawodowej, podpowiedzenia, gdzie będą mieli więcej przestrzeni do "ładowania baterii życiowych", bycia szczęśliwym człowiekiem i efektywnym pracownikiem, a gdzie czeka ich więcej wyzwań i konfrontacji z własnymi słabymi stronami. Z jej doświadczeń wynika, że nie ma znaczenia czy mówimy o młodej księgowej, asystencie, czy o doświadczonym prezesie bądź prezesce, wystarczy 4-6 miesięcy braku higieny pracy i życia w środowisku zawodowym drenującym naszą energię, aby doprowadzić do wypalenia zawodowego. Dlatego I. Bobrowska, pracująca jako Talent Management Mentor, w pracy z ludźmi i organizacjami stara się, by pracownicy odkrywali swoje prywatne bhp i nauczyli się świadomie wprowadzać równowagę do swojego życia, dbać o higienę ciała, emocji i umysłu. W chwili obecnej ten trzeci aspekt, mentalny, wydaje się kluczowy - przeciążamy nasze głowy ("systemy operacyjne"), nie potrafimy uspokoić myśli - dlatego przede wszystkim uczy technik zarządzania umysłem, m.in. poprzez pracę ciałem i świadomość swoich stanów emocjonalnych.

W Akademii Leona Koźmińskiego (gdzie jest partnerem merytorycznym i wykładowcą) zaproponowaliśmy na studiach MBA i Executive MBA zajęcia z zakresu "zarządzania sobą", gdzie uczymy zarządzania energią i biochemią naszych organizmów, a dla chętnych prowadzone są kursy Calligraphy Health System, czyli płynnych ruchów ciała (kaligrafowania) - systemu poprawiającego odporność, przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu oraz leczącego m.in. współczesne choroby psychosomatyczne. Mówiąc o bhp efektywnego menedżera wraca się do źródeł - "w zdrowym ciele zdrowy duch/menedżer". Z wykorzystaniem najnowszej wiedzy uświadamiamy dlaczego człowiek musi spać min. 6 godz., odpowiednio jeść i nawadniać organizm, dbać o ruch i wypoczynek, odłączać się od maili, telefonów, apek informacyjnych i socjalmediowych - mówi I. Bobrowska

"Bhp Człowieka w Życiu" I. Bobrowska wdraża również w domu, gdzie największym wyzwaniem jest 16-latka, która w naturalny sposób jest bardzo mocno ukierunkowana na cel, efekt, a ze względu na predyspozycje i talenty ściga się sama ze sobą. Domowy projekt zakłada dwa dni w miesiącu wolne od szkoły, czyli dni regeneracji oraz dwa wyjazdy 10-14-dniowe w trakcie roku szkolnego - i okazuje się, że jest to nie lada wyzwanie. Bo z jednej strony, nastolatka tempo sama sobie narzuca i lubi je, a z drugiej, ze względu na wiek nie odczuwa jeszcze skutków takiego funkcjonowania, jednak wyrabia w sobie nawyk rywalizacji i nieodpoczywania. Jako rodzicowi - mówi I. Bobrowska - zależy mi przede wszystkim, aby młoda w dobrej formie psychicznej weszła w dorosłe życie, dlatego dbam, by wyrobiła sobie styl/nawyk świadomej pracy i regeneracji, czyli Bhp Człowieka w Życiu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398405