ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Spis treści - 7/2019

Okładka

<<<6/2019 8/2019>>>


Spis treści

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2019.

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

 

 Liczy się człowiek

3

ZDROWIE

Małgorzata Paszkowska  

 Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego - po wejściu w życie nowej ustawy

4

INFORMACJE

 

 Pracownicy zdrowi na papierze

8

 

 Na bieżąco...

12

 

 Testują odzież, która ratuje życie

16

 

 Jubileusz - 70 lat Wydawnictwa SIGMA-NOT

33

 

 Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

49

 

 Kongres pożarnictwa w Warszawie

51

PRZEPISY I NORMY

Piotr Wąż  

 Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz jej konsekwencje dla polskiego prawa pracy

13

 

 Zmiany ważne dla służby bhp

15

 

 Kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

29

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

32

Włodzimierz Łabanowski  

 Normy dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (zharmonizowane z dyrektywą 2014/34/UE)

45

Aleksandra Lejko  

 Powrót na stanowisko zajmowane przed urlopem macierzyńskim

53

Włodzimierz Łabanowski  

 Zmywarki do naczyń z przenośnikiem

55

LUDZIE I WYDARZENIA

 

 Kto jest kim w ochronie pracy: Iwona Bobrowska-Budny

17

LEKCJE BHP

 

 Murarz-tynkarz, cz. 9

18

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO

Krzysztof T. Kociołek  

 Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 20

22

 

 Ciszej na tej klatce!

38

EDUKACJA

Andrzej Dziedzic  

 Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 12

26

 

 Technik bhp

48

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 115)

50

 

 Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa

52

TARGI

 

 Targi pożarników w Kielcach

34

WYWIAD

 

 Rozmowa z Agatą Popek - operatorką żurawia wieżowego

36

KONFERENCJE

 

 Środki redukcji ryzyka zawodowego - 12. Ogólnopolska Konferencja Miesięcznika ATEST

40

STAŁE RUBRYKI

 

 TEKSTY-PRETEKSTY

2

 

 REDAKCJA ODPOWIADA
  - Co z technikami bhp?

9

 

 TECHNIKA NA CO DZIEŃ

10

 

 WYDARZENIA

28

 

 KONKURS

44

 

 CZYTELNIA

47


<<<6/2019 8/2019>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42503956