ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 2/2020

Grażyna Grabowska

Grażyna Grabowska
Grażyna Grabowska

Bezpieczeństwo pracy nigdy nie stanowiło elementu planu na życie młodej Grażyny Grabowskiej. W liceum uczyła się łaciny i widziała się w przestrzeni humanistycznej. Ukończyła jednak Politechnikę Łódzką i rozpoczęła pracę w firmie, która obecnie nosi nazwę Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. ITB MORATEX realizuje badania naukowe i prace rozwojowe prowadzące do nowych rozwiązań technicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Głównym celem działalności instytutu jest opracowywanie nowoczesnych konstrukcji i technologii włókienniczych wyrobów technicznych oraz wdrażanie ich do praktyki przemysłowej. MORATEX dopracował się wiodącej pozycji wśród krajowych placówek badawczo-rozwojowych i konstruktorów wysoce wyspecjalizowanych produktów przeznaczonych dla różnych dziedzin gospodarki narodowej.

W latach dziewięćdziesiątych ciężar prac badawczo-rozwojowych wyraźnie przesunął się na opracowywanie osobistych zabezpieczeń życia i ochrony osób narażonych na skutki oddziaływania pocisków, odłamków, uderzeń, szkodliwych środków chemicznych i biologicznych oraz niesprzyjających czynników, takich jak ogień, temperatura, woda itp. Ówczesne prace koncentrowały się głównie na rozwiązywaniu zagadnień związanych z technologią wyrobów przeznaczonych dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej. W początkach jej pracy w firmie w Pracowni Odzieży Ochronnej był realizowany Międzyresortowy Program Prac Badawczo-Rozwojowych w dziedzinie poprawy jakości i rozszerzenia asortymentu odzieży ochronnej, opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy na lata 1973-1980. Później w Zakładzie Konfekcji Technicznej, którego była kierownikiem, powstawały wyroby filtracyjne dla polskiego przemysłu, odzież dla pracowników morza, np. morskie ubranie ratunkowe MUR, osłony balistyczne ludzi i obiektów, opancerzenia balistyczne pojazdów. Uczestniczyła też w realizacji projektów naukowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wraz z zespołem zrealizowała kolejno projekty: "Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi" (rękawy przeciwpowodziowe) - akronim POWODZIE 2011-2015, "Indywidualizacja konstrukcji wielofunkcyjnych kamizelek balistycznych skrytego noszenia" - akronim SECRET 2013-2016, "Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia" - akronim AWATAR 2017-2019. Obecnie, już w Zakładzie Projektowym, gdzie Grażyna Grabowska jest zastępcą kierownika ds. konfekcji technicznej, współpracuje przy realizacji projektu na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju "Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji", akronim EOD NG. Celem tego projektu jest opracowanie ubrania ochronnego nowej generacji przeznaczonego do zapewnienia służbom pirotechnicznym całkowitej ochrony osobistej w czasie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z neutralizacją ładunków wybuchowych. Ubranie ma zapewnić maksymalną, synergiczną ochronę przed czynnikami oddziałującymi podczas wybuchu: przed odłamkami, falą cieplną i uderzeniową (działanie piku ciśnienia fali wybuchu), co stanowi innowację produktową w skali globalnej. Celem projektu jest także uzyskanie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ubrań saperskich oraz zwiększenie skuteczności działań operacyjnych dla bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. Wyroby zostały opracowane w pełnym cyklu życia, dlatego posiadają wdrożone procedury utylizacji po okresie użytkowania, oraz dla tego samego okresu opracowane zostały procedury pozbawiania cech użytkowych dla wyrobów balistycznych. Wyroby i procedury opracowane w projektach są opisywane w publikacjach, zastrzegane w Urzędzie Patentowym i są prezentowane na targach i konferencjach, gdzie nierzadko uzyskują wyróżnienia i medale.

Pani Grażyna została odznaczona medalem pamiątkowym "W obronie Morskich Granic Polski Ludowej" (Gdynia 1987) przez Dowództwo Marynarki Wojennej, srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" (2002) przez Ministra Obrony Narodowej, wyróżniona brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (2013) przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Pytanie Grażyny Grabowskiej o zadowolenie czy satysfakcję z pracy jest pytaniem retorycznym, bo czy może być inaczej skoro pracuje w jednej firmie ponad 46 lat.

Lubi przyrodę, kocha góry, zwierzęta i ludzi, chętnie wyjeżdża z miasta, ma dwa psy pinczerki miniaturowe i mieszka z trzema kotkami córki. Była szczęśliwą żoną i jest mamą córki Kariny, z którą stara się spędzać jak najwięcej czasu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399347