ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2002

Ferdynand Jucha

Ferdynand Jucha
Ferdynand Jucha

Życiu nadaje smak to, co wiąże się z jakimś rodzajem niezwykłości. Wydarzenia nawet błahe, ale mało prawdopodobne, skłaniają do zadumy. Tak było w epizodzie, który kojarzę z Ferdynandem Juchą. W roku 1993 był wówczas wizytatorem kuratorium oświaty nadesłał artykuł na temat modelu ławki szkolnej. Temat uznaliśmy za ciekawy, ba, natchnął nas ideą publikowania cyklu artykułów "Bhp w szkole" (istnieje do dziś i cieszy się zainteresowaniem Czytelników). Autorem tego cyklu został też wizytator, tyle że z Krakowa - Bronisław Bieś. Niedługo potem, w 1994 r., wybrałem się z Bronkiem do Szczecina, żeby odwiedzić targi edukacyjne i przede wszystkim Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, o którym głośno było w całym kraju, zresztą z różnych powodów. Przy tej okazji poznaliśmy osobiście Ferdynanda Juchę, wówczas konsultanta w pracowni bhp. Wieczorne rodaków rozmowy na różne tematy doprowadziły obu panów do konstatacji, że ich ojcowie pochodzą z tej samej małej miejscowości spod Dąbrowy Tarnowskiej. Ich domy dzieliło zaledwie kilka zabudowań. Niezwykłe, że nigdy wcześniej się z sobą nie zetknęli, mimo że są prawie rówieśnikami. Spotkali się w Szczecinie, obydwaj nauczyciele, metodycy, obydwaj doceniani w swoim środowisku, obydwaj eksperci ministra edukacji narodowej.

Szlachectwo zobowiązuje - Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne zrobiło na mnie duże wrażenie: pracownie do szkolenia praktycznego to nieomal fabryki - nowiutkie instalacje, nie atrapy, umożliwiające szkolenie i produkcję przy okazji. Centrum było jeszcze w fazie organizacji. Ośrodek bhp nie dysponował wówczas atrakcyjnym wyposażeniem, ale miał już szefa, właśnie Ferdynanda Juchę. Przejawiał dużo energii, chętnie korzystał z nowoczesnych technik szkolenia, widać było, że lubi to, co robi.

Przez minionych kilka lat Ferdynand zgromadził wiele świadectw ukończenia różnego rodzaju kursów i uprawnień zawodowych, rozwinął działalność edukacyjną ośrodka, nie tylko na rzecz placówek edukacyjnych, ale także dla dużych zakładów przemysłowych.

Spróbuję uporządkować informacje o jego karierze zawodowej. Jego droga zdobywania kwalifikacji świadczy, że zdobył zarówno umiejętności praktyczne, jak i teoretyczne. W roku 1972 ukończył zasadniczą szkołę zawodową, później kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Szczecinie. Wreszcie, w latach 1975-79 studiował w szczecińskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ukończył ją z tytułem magistra techniki. Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Oficerów Rezerwy znalazł pracę nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Szczecinie. Wówczas to, w latach 1980-87, zdobywał przekonanie, że szkolenie, także bhp, powinno być możliwie konkretne, odwołujące się do znanych pracownikowi urządzeń i sytuacji. Prowadzi zajęcia w sposób niekonwencjonalny.

Uczył innych, ale i sam się kształcił. Ukończył w roku 1986 studium podyplomowe - Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy w Politechnice Warszawskiej, przed czterema laty studium podyplomowe w CIOP - Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. W roku 2000 uzyskał w CIOP certyfikat wykładowcy, jest nauczycielem dyplomowanym.

Czuł, że zarządzanie bezpieczeństwem pracy będzie potrzebne i modne - zdobył certyfikat BSI Training Services "Projektowanie i dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".

Ośrodek BHP, w którym był konsultantem od 1994 roku, a od 2000 roku jest kierownikiem, sprawuje specjalistyczny nadzór nad 140 szkołami i placówkami, zatrudniającymi do 50 pracowników, podlegającymi Wydziałowi Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie (przedszkola, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze). W pozostałych większych placówkach oświatowych i szkołach dyrektorzy powierzyli zadania służby bhp nauczycielom, których w przeciwnym przypadku musieliby zwolnić z pracy.

Ferdynand Jucha jest autorem poradników i skryptów z zakresu bhp dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Ośrodek, którym kieruje, przygotowuje programy szkolenia dyrektorów i nauczycieli. Wykorzystuje do tego nowoczesne środki audiowizualne. Implementacja - od roku 1998 r. witryny "Bezpieczna szkoła", dostępnej od 2000 roku na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, to kolejny wymierny przykład dzielenia się wiedzą i umiejętności pracy zespołowej Fredka i ścisłego grona współpracowników. Planuje szkolenia na odległość z wykorzystaniem CD-ROM-ów i internetu. Jest przekonany, że nie należy zadań służby bhp traktować wyłącznie formalnie. Każda szkoła powinna być poddana audytowi przez specjalistów, którzy podpowiedzą, jak rozwiązać problemy. Tego nie jest w stanie zrobić nauczyciel, któremu doczepiono funkcję inspektora bhp.

Jego ulubionym autorem jest Melchior Wańkowicz, znakomity gawędziarz, który potrafił całymi godzinami fascynować audytorium, ściśle jednak przestrzegał maksymy: "co najmniej co kwadrans trzeba, aby słuchacz się obśmiał i odprężył, a potem będzie słuchał dalej". Zasadę tę F. Jucha stara się stosować w swojej działalności edukacyjnej.

Szczecin należy do miast szczególnie rozległych, zaprojektowanych z urbanistycznym rozmachem. Sprzyja miłośnikom dalekich spacerów. Lubi ten sposób spędzania czasu Ferdynand Jucha. Przemierza z psem zwłaszcza Las Arkoński i Puszczę Bukową.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2002

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850341