ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2002

Stanisław Stawski

Stanisław Stawski
Stanisław Stawski

Stanowczo Stanisław Stawski woli pracę organiczną i działalność społeczną w warunkach kameralnych od wysokich funkcji administracyjnych. Świadomi jego zalet koledzy wybrali go przewodniczącym jeleniogórskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Funkcja, przy pełnieniu której bezinteresowne i prospołeczne nastawienie jest szczególnie potrzebne.

Inż. Stanisław Stawski jest od blisko 30 lat związany z energetyką zawodową. W dziedzinie tej zdarzają się tragiczne w skutkach porażenia prądem elektrycznym, zwłaszcza osób postronnych. Coraz częściej ofiarami takich wypadków są dzieci i młodzież. Dlatego też prowadzi społecznie w szkołach spotkania na temat zagrożeń dotyczących urządzeń i odbiorników energii elektrycznej. Na początku lat dziewięćdziesiątych właśnie inż. Stanisław Stawski, już jako przewodniczący Komisji Szkoleniowej Jeleniogórskiego Oddziału SEP reaktywował prelekcje w szkołach. Popularyzacja tych zagadnień była i jest przedmiotem zaangażowania społecznego pana Stanisława. Obecnie jest to szeroko zakrojona działalność, w którą zaangażowanych jest grono społeczników z Zakładu Energetycznego Jelenia Góra SA.

Stanisław Stawski wygłasza prelekcje, upowszechnia plakaty, we współpracy z innymi instytucjami przygotował i konsultował film z cyklu " Niebezpieczne zabawy" wyprodukowany na kasecie wideo. W działalności popularyzatorskiej sięga do różnych środków w zależności od środowiska, do którego dociera czy chciałby dotrzeć.

Jest wysokokwalifikowanym energetykiem, ale wykształcenie formalne zdobył w dziedzinie mechaniki.

Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Jeleniej Górze podjął w roku 1970 pracę w Fabryce Maszyn Papierniczych "FAMPA" w Cieplicach. Po roku trafił do Zakładów Metalowych w Jeleniej Górze. W zakładzie tym produkowano prawie wszystko co można wytworzyć z metalu, np. wyżymarki, wrotki, rowerki dziecięce. Dla mechanika były to ciekawe problemy technologiczne. Jednak brak perspektyw rozwoju zawodowego spowodował, że zmienił zakład pracy. W trakcie tej pracy odbył służbę wojskową w obronie przeciwlotniczej.

W roku 1974 zaangażowano go w Zakładzie Energetycznym w Jeleniej Górze na stanowisku samodzielnego referenta technicznego ds. elektrowni wodnych.

Obsługiwał wtedy jako organizator techniczny Rejon Elektrowni Wodnych - przy tego rodzaju urządzeniach problemów mechanicznych jest równie dużo jak energetycznych.

W Zakładzie Energetycznym zajmował też stanowisko Kierownika Oddziału Administracyjnego Rejonu Elektrowni Wodnych. W roku 1981 został specjalistą ds. bhp w dziale łączącym problematykę bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stanowisko specjalisty ds. bhp zajmuje do dziś - ze względu na swoje cechy osobowe odpowiada mu awans poziomy - doskonalenie zawodowe. W roku 1980 ukończył studia wyższe dla pracujących na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Ukończył także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa pracy w Politechnice Warszawskiej (w roku 1999), a wcześniej studia podyplomowe w zakresie metod zarządzania.

Jednocześnie zdobywał wiedzę niezbędną w branży energetycznej, m.in. ukończył kursy: zarządzania systemami bezpieczeństwa pracy, analizy wypadków przy pracy, bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, wibroakustyki w transformatorach - organizowane przez CIOP, wyższe uczelnie lub ośrodki resortowe.

Od roku 1985 działa w komisji szkoleniowej SEP w Jeleniej Górze, jest zaangażowany w organizowanie i wykłady na kursach przygotowawczych do egzaminu na uzyskanie uprawnień wymaganych w zawodzie elektryka. Związał się z działalnością stowarzyszeń naukowo-technicznych. Jego zasługi muszą być znaczne, jeśli poza wyróżnieniami stowarzyszeniowymi na wniosek SEP przyznano mu Srebrny Krzyż Zasługi.

Przez wiele lat był także nauczycielem przedmiotów zawodowych w szkole przyzakładowej macierzystego przedsiębiorstwa.

Ostatnio zaangażował się w inną niż dotąd formę pracy społecznej - pomoc dla bezrobotnych w ramach przekwalifikowań zawodowych i zdobywania nowych uprawnień zawodowych. Wolny czas spędzał dawniej chętnie na zbieraniu znaczków, a także na wędkowaniu, obecnie w przydomowym ogródku. Chociaż mieszka w okolicach podgórskich jest zafascynowany górskimi krajobrazami Austrii, Szwajcarii i Grecji, które miał możliwość zobaczyć. Jego skrytym marzeniem jest wycieczka do Egiptu. Od blisko ośmiu lat buduje i wyposaża dom, w co angażuje większość wolnego czasu. Robi to jak wszystko, metodycznie i spokojnie.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2002

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850664