ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2007

Wacław Bojnowski

Wacław Bojnowski
Wacław Bojnowski

Sympatycznie jest spotykać ludzi, którzy lubią swoją pracę. To samo można robić poprawnie, a nawet dobrze, ale bez zapału. Najlepiej dla sprawy, w tym przypadku ochrony pracy, gdy urzędnik zajmujący się zawodowo jej promocją czyni to nie tylko w sposób przemyślany, ale właśnie z zapałem.

Trzeba przyznać, że Wacław Bojnowski, starszy inspektor pracy ds. współpracy z partnerami społecznymi trafił doskonale, jeśli idzie o szefów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Zarówno poprzedni, jak i obecny, bardzo wspierali popularyzację ochrony pracy, dlatego opolanie przodują w kraju w inicjatywach - konkursach, seminariach, olimpiadach wiedzy o bhp, których celem jest podnoszenie poziomu kultury behapowskiej u wszystkich - u pracodawców, związkowców, społecznych inspektorów pracy, specjalistów bhp. Nie są to imprezy dla statystyki. Wiem o czym piszę, bo odwiedziłem opolski OIP kilkakrotnie.

Zanim przystąpię do szczegółów, podam podstawowe informacje personalne o Wacławie Bojnowskim. Urodził się przed półwieczem na Opolszczyźnie - w Brzegu, starym mieście piastowskim. Rodzinne miasto znane jest z licznych zabytków architektonicznych.

Wacław Bojnowski wybrał - co w Opolskiem często spotykane - rolnictwo, jako swój przyszły zawód. W 1977 roku ukończył Technikum Rolnicze w Żłobiźnie. Przez rok był stażystą w kombinacie PGR w Brzegu. Później trafił na dwa lata do zasadniczej służby wojskowej. W dalszej kolejności, zgodnie ze swoją specjalnością, znalazł zatrudnienie w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Karczowie, gdzie pracował jako zootechnik. Przez kolejne trzy lata pracował w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Brzegu, jako instruktor służby surowcowej. Przez dalsze trzy lata był kierownikiem produkcji w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubszy. Równolegle studiował w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rok po uzyskaniu dyplomu inżyniera zaproponowano mu zatrudnienie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, gdzie pracuje do dziś.

Jak widać, Wacław Bojnowski zdobywał życiowe doświadczenie na różnych stanowiskach, wie na czym polega członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, zna z autopsji problemy ze stosowaniem ługu sodowego do mycia instalacji produkcyjnych w mleczarniach.

Jednak działalność kontrolna wypełnia tylko część jego dnia pracy. Kontrole podejmuje głównie inspirowany skargami organizacji związkowych i sporami zbiorowymi.

Zastanawiam się, które z przedsięwzięć organizowanych przez Wacława Bojnowskiego uznać za najważniejsze i dochodzę do wniosku, że Wojewódzką Komisję Ochrony Pracy w Opolu, której był współtwórcą i działa w niej nieprzerwanie od 1991 roku jako sekretarz komisji, inspirator tematów spotkań, załatwiający najtrudniejsze sprawy - logistyczne.

Celem organizacji jest zwiększenie skuteczności społecznego nadzoru nad warunkami pracy, czyli społecznych inspektorów pracy i działaczy związkowych. Obok nich w składzie komisji znajdują się także przedstawiciele organizacji pracodawców i organów nadzoru nad warunkami pracy. W ramach wspomnianej komisji działa Sekcja ds. BHP w Budownictwie oraz Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wacław Bojnowski przygotowuje zadania dla sekcji i zespołu. Dla budowlanych zorganizował pięć seminariów, dotyczących m.in. montażu rusztowań budowlanych, czy robót związanych z usuwaniem azbestu. Seminariom towarzyszą liczne pokazy praktyczne i prezentacje multimedialne prowadzone przez specjalnie dobranych wykładowców.

Wspomnę o trzech edycjach konkursu Wiedzy z zakresu bhp dla Pracowników Zakładów Pracy Chronionej. W dwu starostwach regionu obchodzone były "Dni Niepełnosprawnych". Muszę też wspomnieć o konkursie na "Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy" (XIII edycja). Inspektor Wacław Bojnowski jako sekretarz komisji był pomysłodawcą i autorem regulaminu konkursu. Regulamin ten posłużył do opracowania regulaminu konkursu na szczeblu ogólnopolskim przez Główny Inspektorat Pracy. Po raz ósmy odbył się, jedyny w kraju, konkurs na "Najaktywniejszego Pracownika Służby BHP". To ostatnie przedsięwzięcie firmuje także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, razem z OIP Opole. W konkursie wzięło dotąd udział 264 behapowców z Opolszczyzny.

Wacław Bojnowski w swojej działalności popularyzatorskiej korzysta z lokalnych mediów, nagłaśniając zagadnienia ochrony pracy w "Nowej Trybunie Opolskiej" i "Radiu Opole". Jest osobą znaną w regionie właśnie jako popularyzator bhp. Dla porządku wspomnę o zwykle dobrych wynikach opolskich przedsiębiorstw w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". To także sfera działania Wacława Bojnowskiego. Opolscy pracodawcy zdobywali corocznie nagrody i wyróżnienia na szczeblu centralnym.

Ludzie lubiący swoją pracę mają zwykle ciekawe prywatne zainteresowania. Wacław Bojnowski uczęszczał do szkoły muzycznej w Brzegu w klasie fortepianu, a w latach w 1977-1986 grał zawodowo na organach w kilku zespołach muzycznych. Interesuje go muzyka rockowa i bluesowa lat '70 i '80 (tj. Rolling Stones, Pink Floid, Deep Purple, Led Zeppelin). Interesuje go także sport, a w szczególności piłka nożna i siatkówka.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850999