ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2009

Lesław Mandrak

Lesław  Mandrak
Lesław Mandrak

Korzystne dla każdego szefa jest poznanie swojej specjalności z perspektywy różnych stanowisk i funkcji, także społecznych. Lesław Mandrak miał taką sposobność - był m.in. elektrykiem w brygadzie awaryjnej, energetykiem, specjalistą ds. bhp, przewodniczącym zakładowej komisji "Solidarności", a później pełnił różne funkcje w inspekcji pracy. Od kilkunastu lat kieruje oddziałem jeleniogórskiej PIP; zna doskonale region i problemy zakładów.

Urodził się w Jeleniej Górze i w rodzinnym mieście w roku 1972 zdobył zawód elektromontera. Przez rok kontynuował naukę w Technikum Energetycznym w Radomiu. Z powodów rodzinnych wrócił do Jeleniej Góry, gdzie podjął pracę w Zakładach Odzieżowych "Confex" jako elektryk w brygadzie remontowej. Jednocześnie kontynuował naukę w wieczorowym Technikum Energetycznym przy miejscowym Zakładzie Energetycznym. Praca w modernizowanym za czasów Gierka "Confexie" stwarzała sposobność poznawania najnowszych wówczas rozwiązań technicznych. Lesława skierowano na specjalistyczne kursy do Poznania, organizowane przez Japończyków, co było niezbędne, bowiem w zakładzie znajdował się w grupie obsługującej importowane ciągi technologiczne. Wkrótce awansowano go na stanowisko specjalisty energetyka.

Ale nie zapomniało też o nim wojsko; służbę odbywał najpierw jako elew w jednostce wojskowej w Chorzowie, a później na lotnisku wojskowym w Powidzu i zakończył ją w sztabie jednostki.

Wrócił do fabryki, kiedy w całym kraju rozpoczęły się strajki i tworzono komisje "Solidarności". Załoga "Confexu" (fabryki zatrudniającej około 1200 osób, głównie kobiet) wybrała go przewodniczącym komisji "S". Pełnienie tej funkcji zbiegło się z podjęciem studiów wieczorowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej (filia w Jeleniej Górze). Trudno było pogodzić studia z działalnością związkową, więc Lesław Mandrak poprosił o urlop dziekański. Wkrótce wprowadzono stan wojenny i zlikwidowano filię uczelni w Jeleniej Górze.

Zaangażowanie związkowe, konferencje branżowe spowodowały, że dobrze poznał problematykę ochrony pracy. W kierownictwie fabryki i organizacjach politycznych nie było "jastrzębi", więc w 1982 roku zaproponowano mu pracę w służbie bhp na stanowisku inspektora. W Łodzi ukończył szkolenie podstawowe i został specjalistą ds. bhp. Studia udało mu się podjąć w 1983 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W tym czasie współpracował blisko z inspektorem PIP, który, doceniając jego kompetencje i zaangażowanie, przekonał go do podjęcia zatrudnienia w inspekcji.

W roku 1989 skierowano go na kurs do wrocławskiego Ośrodka PIP, a samodzielną działalność inspektorską podjął w grudniu tego samego roku. Równocześnie uzyskał dyplom inżyniera elektryka. Kiedy sześć lat później uruchamiano biura terenowe w większych miastach, Lesław został kierownikiem placówki w Jeleniej Górze.

W 1993 roku Lesław Mandrak kończy studia podyplomowe w specjalności prawo pracy w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W 1999 roku szef PIP zaproponował mu półroczny kontrakt na stanowisku zastępcy głównego inspektora pracy. Jego podstawowym zadaniem była współpraca z partnerami społecznymi - organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Bywał na posiedzeniach Komitetu Społecznego Rady Ministrów, widział jak słuszne postulaty przestają być realne w związku z ograniczeniami budżetu, ale dostrzegał też możliwości alternatywne rozwiązywania problemów. Skończył swój kontrakt, gdy nastąpiły zmiany na stanowisku szefa PIP. Wrócił do rodzinnego miasta bogatszy o stołeczne doświadczenia, by pełnić w inspekcji ponownie funkcję kierownika oddziału. Blisko współpracuje z OSPSBHP w Jeleniej Górze, gdzie przez 10 lat mieścił się zarząd główny tej organizacji.

Lesław Mandrak identyfikuje się z firmą; ma wiele przemyśleń i opinii na temat rozwiązań organizacyjnych i prawnych, dotyczących inspekcji. Jako informatyk amator uważa na przykład, że celowe byłoby integrowanie systemów informatycznych PIP, PUP i ZUS. Sądzi, że szczególnie doceniani powinni być w inspekcji analitycy - wiele danych można uzyskać bez dodatkowych kontroli, nieodzowna też jest ścisła współpraca z CIOP, instytutami branżowymi i placówkami naukowymi.

Miejsce zamieszkania i praca mają spory wpływ na zainteresowania Lesława. Mieszkać w Kotlinie Jeleniogórskiej i nie uprawiać turystyki górskiej - podobnie jak mieć laptopa, być inżynierem elektrykiem i nie wykorzystywać swojej wiedzy - to przecież nie do pomyślenia. I Lesław wykorzystuje te możliwości. Lubi także teatr i literaturę, ale tę "klasyczną", choć też nie stroni od literatury współczesnej. Jego pasją pozostaje jednak muzyka: klasyczna, jazz tradycyjny, pop klasyka i piosenka poetycka.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60424320