ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2010

Konrad Tott

Konrad Tott
Konrad Tott

Wielkie systemy techniczne, przydatne w gospodarce, od kilku dziesięcioleci są przedmiotem zainteresowania płk. dr. hab. inż. Konrada Totta, naukowca od siedmiu lat związanego także z bezpieczeństwem pracy i ergonomią.

Konrad Tott urodził się w roku 1936 na Ziemi Przemyskiej w rodzinie nauczycielskiej. Po zajęciu wschodniej części Polski przez Armię Czerwoną jego ojciec, oficer rezerwy, został aresztowany, a później zamordowany w więzieniu lwowskim. Matkę i Konrada wywieziono do Kazachstanu, gdzie w skrajnie trudnych warunkach spędzili sześć lat w stepach rejonu Aktjubińska. Po latach Konrad Tott dowiedział się, że na tych terenach znajdują się wielkie złoża rud uranowych, co w większości przypadków odciska piętno na stanie zdrowia ludzi tam mieszkających. Po powrocie do Polski w 1946 roku, Konrad Tott wędrował po kraju, mieszkając u krewnych w różnych miejscowościach - w Bełżcu, Kłodzku, Zielonce k. Warszawy, Tomaszowie Lubelskim i Warszawie. Chodził do szkół w różnych regionach kraju, o różnym poziomie nauczania. Dopiero w klasie maturalnej trafił do renomowanego liceum im. T. Rejtana w Warszawie. Na początku roku sklasyfikowano go na ostatnim miejscu, a pod koniec roku znalazł się w grupie trzech najlepszych absolwentów szkoły.

Chciał studiować lotnictwo, ale najpierw przyjęto go na Wydział Samochodowy Wojskowej Akademii Technicznej; po roku udało mu się przenieść na Wydział Lotniczy. Studia ukończył w roku 1959. Jego specjalnością były systemy sterowania. Od razu został zatrudniony w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

W roku 1972 obronił doktorat poświęcony "Optymalizacji sterowania zasobami w systemie eksploatacji urządzeń technicznych metodą minimalizacji funkcjonatu kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem sterowania zasobami aparatury kontrolno-pomiarowej".

W latach 70. Konrad Tott i jego instytut zajmowali się intensywnie tematami związanymi z modną wówczas dziedziną - cybernetyką. Instytut prowadził w latach 1974-1976 Szkoły Podstaw Inżynierii Systemów w Orzyszu, których celem była popularyzacja cybernetyki i budowanie współpracy między różnymi dyscyplinami nauk technicznych. W roku 1979 Konrad Tott przedstawia rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Praca poświęcona jest "Metodom identyfikacji stanów złożonych problemów w procesie przygotowywania decyzji".

W roku 1982 płk dr hab. inż. Konrad Tott został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego Instytutu Lotnictwa w Warszawie, placówki naukowej zatrudniającej wówczas 2600 osób. Trzy lata później został ministrem, kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo Technicznego i Wdrożeń. Ambicją ministra Totta było zapewnienie dobrego finansowania badań naukowych, przydatnych gospodarce. Szukał w tej sprawie sojuszników. I udało się - uchwalono ustawę, która zapewniała odpis ponad 1% na działalność naukową od wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstw. Po odejściu z rządu w roku 1988 organizacje społeczne Instytutu Lotnictwa (w tym "Solidarność"), kiedyś niechętne szefowi, poprosiły go o powrót na poprzednio zajmowane stanowisko i Konrad Tott został ponownie dyrektorem Instytutu Lotnictwa.

Rzadki to przypadek, gdy sentymenty wzięły górę nad możliwością powrotu do wojska pułkownika K. Totta, a proponowano mu stanowisko, które gwarantowałoby rychłe szlify generalskie.

W roku 1990 transformacja polityczna i gospodarcza spowodowały, że K. Tott odszedł z Instytutu i został szefem Centrum Kooperacji Przemysłowej, zajmującej się wdrażaniem innowacji technicznych.

W roku 2000 ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z pracy. Dwa lata później przypadek spowodował, że nawiązał współpracę z CIOP-PIB, gdzie oceniał m.in. ergonomię sprzętu wojskowego.

Od roku 2003 pełni funkcję konsultanta w Zakładzie Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB. Długoletnie związki z NOT spowodowały, że już drugą kadencję jest przewodniczącym Komitetu NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy, struktury, która pod jego kierownictwem działa bardzo aktywnie.

Konrad Tott przez wiele lat najlepiej wypoczywał, wędkując. Kontakty z zagranicznymi biznesmenami w Centrum Kooperacji Przemysłowej spowodowały, że zasmakował w grze w golfa. Z przyjemności intelektualnych wybiera literaturę historyczną. Przygotowuje się do wydania książki wspomnieniowej, zebrał już kilkaset tomów materiałów źródłowych. Ma o czym pisać - dużo widział, poznał wielu ciekawych ludzi.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2010

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850582