ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2011

Andrzej Dziedzic

Andrzej Dziedzic
Andrzej Dziedzic

Cierpliwość, sumienność, dokładność, stanowczość, dążenie do osiągnięcia zamierzonego celu i tzw. kultura sztabowa, to - poza wyniesioną z domu rodzinnego kulturą osobistą - zalety Andrzeja Dziedzica, specjalisty ds. bhp, które, jak twierdzi, w dużej mierze zawdzięcza Ludowemu Wojsku Polskiemu. Jest całkowicie niezależny, wie czego chce, a do przestrzegania zasad dobrego wychowania, jak i etyki w biznesie, przywiązuje dużą wagę.

Urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej i tam też ukończył szkołę średnią, a po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych został przyjęty do Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. To była szkoła życia, do dziś żałuje, że na własną prośbę z tych studiów zrezygnował.

W 1989 r. A. Dziedzic podjął pracę w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej w dziale bhp, gdzie pod okiem doświadczonego behapowca, Jana Zgłobickiego, poznawał tajniki wiedzy z zakresu bhp. Równocześnie szukał innej, lepiej płatnej i bardziej atrakcyjnej pracy, ale o taką było wówczas bardzo trudno. W 1992 r. po raz pierwszy uczestniczył w szkoleniu z zakresu bhp dla inspektorów bhp w służbie zdrowia. I od tego momentu, tj. od zaliczenia ponad 160 godzin szkolenia w Szklarskiej Porębie, ma własny pogląd na bhp. Nie jest to już dla niego przypadkowe zajęcie. W 1997 r. ukończył Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych w Opolu, zdobywając tytuł technika bhp. W tym samym roku otworzył Biuro Doradczo Usługowe BHP w Dąbrowie Tarnowskiej, które, po spełnieniu kryteriów stawianych przez Kuratorium Oświaty w Tarnowie, otrzymało status Placówki Niepublicznej Kształcenia Ustawicznego. Od początku swej działalności zerwał z ówczesnym wizerunkiem szkoleń z zakresu bhp. Wykładowcy na szkoleniach w jego ośrodku nie czytają przepisów, lecz dają do nich rzetelny komentarz, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia. Szkolenia są prowadzone z aktywnym udziałem słuchaczy, którzy mają możliwość podzielenia się problemami, z jakimi borykają się w zakresie bhp w firmie czy na stanowisku pracy. Przyjazne i poważne traktowanie każdego słuchacza trafia do odbiorcy i osiąga cel dydaktyczny.

Ciągłe zmiany przepisów i konkurencja na rynku spowodowały, że A. Dziedzic podjął studia I stopnia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, następnie studia podyplomowe w CIOP PIB z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, wreszcie studia II stopnia z zarządzania potencjałem ludzkim, co pozwoliło mu uzupełnić kwalifikacje i dostosować kompetencje do obowiązujących przepisów. W 2003 r. trafił do pilotażowej sieci ekspertów ds. bhp - grupy tworzącej się przy CIOP PIB. Wymiana doświadczeń z innymi ekspertami, jak i wypełnianie stawianych przez CIOP PIB wymagań ugruntowały jego pozycję na rynku. Uczestniczył w ok. 100 szkoleniach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce bhp i nie tylko.

Od 2005 r. corocznie przygotowuje firmy z woj. małopolskiego do konkursów organizowanych przez PIP i razem z nimi cieszy się z osiągnięć: 9 firm stanęło na podium, w tym 3 znalazły się na pierwszym miejscu. Pracuje społecznie z młodzieżą - uczy zasad udzielania pierwszej pomocy, organizuje konkursy z tego zakresu. Od kilku lat wspiera też organizowane wspólnie z miejscową Policją konkursy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W 2007 r. został powołany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie na biegłego z zakresu bhp. Przyrzeczenie złożone przed Prezesem Sądu traktuje jako zobowiązanie do wypełniania obowiązków biegłego na najwyższym poziomie.

Praca w szpitalu spowodowała, że zainteresował się ratownictwem medycznym, które stało się jego hobby. Ukończone kursy BLS/AED, ITLS, jak i ratownika KPP sprawiły, że w 2008 r. zainicjował, razem z Komendą Powiatową Policji, akcję "Nie bój się ratować życia innym!". Obecnie akcja ma już zasięg krajowy; za pomysł - przełamywania barier w ratowaniu ofiar wypadków na drodze - został wyróżniony w 2010 r. przez ministra pracy.

Kiedy ma na to wszystko czas? Nie ma czasu - wykorzystuje każdą wolną chwilę. Poranny bieg przygotowuje go do nowych wyzwań. Jest maratończykiem. "Biegam dla siebie, nie dla wyniku. Poranne bieganie na dystansie 10 km w ciszy i na świeżym powietrzu dodaje sił, a jak dorzuci się jeszcze kilometr pływania, to umysł jest odświeżony, dotleniony i lepiej funkcjonuje, a i stres nie jest wtedy straszny". Humor i dowcip nie opuszczają go. Dawniej grywał w brydża, czego nauczył się w wieku 6 lat, lubił też grać w piłkę siatkową, tenis stołowy, miał przygodę ze sportami wschodnich sztuk walki. Teraz biegi są jego żywiołem. Co czyta? Prasę codzienną i fachową, lubi też książki o tematyce wojennej, oparte na faktach, oraz popularnonaukowe.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850872