ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2014

Dariusz Tyrka

Dariusz Tyrka
Dariusz Tyrka

Dariusz Tyrka jest rodowitym szczecinianinem. Od wczesnego dzieciństwa interesowało go budownictwo, swoje pierwsze konstrukcje wznosił z klocków lego, lubił budować zamki z piasku. Kiedy przyszedł czas wyboru szkoły średniej, nie miał wątpliwości, że powinna to być szkoła budowlana. Podjął naukę w Technikum Budowlanym im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie na kierunku budownictwo ogólne, dyplom uzyskał w 2005 roku. Podczas nauki odbywał obowiązkowe warsztaty szkolne, praktyki, a podczas wakacji podejmował pracę na budowach. Wtedy w sposób namacalny, praktyczny zetknął się ze sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomił sobie, jak ważne są to kwestie i postanowił zająć się nimi na poważnie, zawodowo. Dlatego zdecydował się kontynuować naukę i uzyskać tytuł zawodowy technika bhp. Równolegle rozpoczął pracę w firmie budowlanej, gdzie początkowo zajmował się zaopatrzeniem i organizacją pracy na budowie, a po uzyskaniu tytułu technika bhp bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników na budowie. W celu poszerzania specjalistycznej wiedzy uczęszczał na rozmaite szkolenia, m.in. BLS First Aid zakończone uzyskaniem certyfikatu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, z zakresu prawa pracy, dotyczące Planu BIOZ. Chcąc dalej zgłębiać behapowską wiedzę podjął studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na specjalności Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończył je w 2012 r., uzyskując też uprawnienia pedagogiczne. Tematem jego pracy licencjackiej była problematyka dotycząca zagrożeń występujących w pracy biurowej. Podczas pisania zrozumiał, że nasze życie w coraz większym stopniu przenosi się przed ekran monitora, co prowadzi do powolnej degradacji naszego zdrowia, czego na co dzień nie zauważamy. Studia magisterskie kontynuował w WSH na specjalności bezpieczeństwo narodowe; w pracy magisterskiej zajął się tematyką bezpieczeństwa na imprezach masowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa podczas imprez na stadionach sportowych.

Dariusz Tyrka uważa, że konsekwentna praca skierowana na zdobywanie wiedzy w określonej dziedzinie jest kluczem do rozwoju zawodowego i zdobycia miana specjalisty nie tylko na papierze, ale też w sensie autorytetu w środowisku pracy. Nie uważa za słuszne, że - zgodnie z przepisami - pozycja osób, które ukończyły studia podyplomowe o tematyce bhp jest w behapowskiej ,,drabince'' wyższa niż osób, które przed okręgową komisją egzaminacyjną zdały egzamin państwowy. Do tego ostatniego trzeba się naprawdę solidnie przygotować, co wie z własnego doświadczenia.

Jego zdaniem zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy powinny występować w zdecydowanie szerszym zakresie w programach dydaktycznych na każdym etapie kształcenia, zaczynając od edukacji przedszkolnej. Wtedy mamy szansę stać się społeczeństwem, które w mentalności będzie miało zakodowane dbanie o swoje bezpieczeństwo.

Obecnie Dariusz Tyrka pracuje w służbie bhp w PKO Banku Polskim S.A., który jest największą tego typu instytucją w Polsce. Działania pracowników służby bhp w banku skupiają się przede wszystkim na szeroko rozumianej prewencji. Kompleksowe rozwiązania oraz innowacyjne sposoby uświadamiania pracowników z jednej strony przyczyniają się do stopniowego eliminowania występujących zagrożeń, takich jak jednostajność i monotonia, prowadzące do znużenia i apatii, w następstwie których dochodzi do potknięć, upadków, a z drugiej prowadzą do wzrostu odczuwalnego komfortu pracy.

Swoje zainteresowania sprawami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników rozszerza na inne gałęzie zawodowe. Ma taką możliwość dzięki kolegom spoza branży bhp pracującym w różnych firmach. Uważa, że aby w pełni rozpoznać zagrożenia występujące na danym stanowisku, niezbędne jest zaznajomienie się z jego specyfiką, poznanie od środka. Sama charakterystyka i opis stanowiska nie wystarczą, by pokazać jego istotę i często niewidoczne na pierwszy rzut oka zagrożenia. Powyższe zainteresowanie i podejście do tematu skutkowało artykułami publikowanymi na łamach ATESTU, poruszającymi problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w pracach podwodnych, komunikacji, oczyszczalniach ścieków, drukarniach czy przy pracach biurowych w XXI w.

Hobby Dariusza Tyrki to sport, przede wszystkim piłka nożna, którą uprawia zarówno czynnie, jak i w roli kibica lokalnego klubu piłkarskiego "Pogoń Szczecin". Jest miłośnikiem języka angielskiego, co postanowił udokumentować zdobywając certyfikat ,,First Certificate in English" - University of Cambridge. ,,Angielski dla behapowców" drukowany w ATEŚCIE uważa za świetny pomysł, przydatny każdemu behapowcowi w nowoczesny sposób podchodzącemu do swojej pracy.

W wolnych chwilach, korzystając z doświadczenia teoretycznego i praktycznego zdobytego w budownictwie, chętnie oddaje się majsterkowaniu oraz amatorskiej renowacji mebli.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850803