ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2016

Donat Thomanek

Donat Thomanek
Donat Thomanek

Pochodzi ze śląskiej, górniczej rodziny, dlatego jego droga zawodowa była bardzo wcześnie określona - w roku 1989 ukończył wydział górniczy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Już w trakcie studiów rozpoczął pracę w czynnej wtedy KWK "Pstrowski" w Zabrzu. Była to najgłębsza kopalnia w Polsce. Pracował w przodkach i na ścianach węglowych na głębokości ok. 1200 m pod powierzchnią ziemi. Był z tego bardzo dumny, mimo że warunki pracy były tam odpowiednio ciężkie. Ciasno, gorąco, wilgotno, bardzo niebezpiecznie, nie wspominając o ergonomii. Ale ciężka praca łączy - wspomina Donat Thomanek - atmosfera i relacje międzyludzkie były o niebo lepsze niż te obecnie spotykane w klimatyzowanych biurach, wśród ludzi w drogich garniturach, białych koszulach i biznesowych kostiumach. Zmęczenie fizyczne towarzyszyło im co dzień - wypalenie zawodowe/psychiczne było nieznane. Pracował tak prawie dwa lata i był to czas, który go mocno ukształtował. Nauczył się cenić ciężką robotę, szczerość, otwartość, koleżeńskość osób pracujących w zespole. Był też świadkiem ciężkich wypadków przy pracy dwóch młodych chłopców - urwana ręka i zmiażdżona noga. Mocno to przeżył i zapamiętał. Zapamiętał też postawę kierownictwa i osób odpowiedzialnych za bhp. Było mu przykro, wiedział, że to powinno się zmienić. Patrząc z perspektywy lat stwierdza, że dużo się zmieniło.

W roku 1990 wyjechał do Niemiec. Tam po kilku przeprowadzkach, różnych pracach dorywczych, otrzymał propozycję pracy w firmie realizującej międzynarodowe projekty w sferze socjalnej. Władał dobrze kilkoma językami, umiał wczuć się w sytuacje ludzi, skutecznie inspirować podopiecznych i partnerów do działania i realizowania wyznaczonych celów. Fascynował go swoisty sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości różnych nacji, które zawsze traktował i traktuje jako coś naturalnego, ale też inspirującego. Dosyć szybko zaczął zarządzać dużymi projektami międzynarodowymi. Szybko też stwierdził, że bezpieczeństwo i zdrowie są nieodłącznym elementem pracy, która powinna dawać zadowolenie, bo spędzamy w niej dużą część życia.

Dzięki zaangażowaniu, chęci poprawy warunków pracy, miał możliwość rzeczywistego oddziaływania na zmiany w prawie dot. obszarów zdrowia publicznego, medycyny pracy, bhp i ppoż. Przez 12 lat pracował, z ramienia rządu niemieckiego oraz Komisji Europejskiej, w Polsce, Rosji, Bułgarii, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Czechach, Turcji, krótko w Chinach, na Litwie, Łotwie i Estonii. Praca polegała na tworzeniu nowej rzeczywistości, nowej świadomości w sferze socjalnej, zdrowotnej i w bhp. Brał udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych aktów prawnych, w budowaniu ośrodków szkoleniowych, tworzeniu programów i materiałów szkoleniowych dla różnych grup docelowych z uwzględnieniem nowoczesnych metod szkolenia. W Polsce był m.in. zaangażowany w rozwój systemu NFZ oraz w przygotowanie wspólnie z ZUS i CIOP ustawy wypadkowej. Wszystkie projekty, w których uczestniczył, były finansowane przez rząd niemiecki, UE i Bank Światowy.

Polityka w obszarze bhp jest ważna, ale zdaniem Donata Thomanka, największy wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi/pracowników mają oni sami. Praca z nimi, kształtowanie ich świadomości, zrozumienie tematu bhp szybko prowadzi do polepszenia zarówno warunków pracy, jak i sytuacji ekonomicznej firmy, która takie działania akceptuje, wspiera i wdraża. Dlatego 10 lat temu przyjął propozycję firmy BAD GmbH i zajął się budową sieci "firm córek" w krajach środkowo-wschodniej Europy. BAD GmbH należy do największych firm niemieckich (obecnie europejskich) zajmujących się wspieraniem przedsiębiorstw w ciągłym polepszaniu warunków pracy. Obecnie obsługują 270 000 (to nie żart) podmiotów z łącznym zatrudnieniem ponad 4 mln osób w 9 krajach europejskich. Obok obowiązków w centrali firmy w Bonn D. Thomanek jest członkiem zarządu w firmach w Polsce, Bułgarii i na Ukrainie.

Od dwóch lat najciekawszym wyzwaniem dla mnie - mówi - jest bezpośrednie zarządzanie i odpowiedzialność za rozwój firmy TeamPrevent Poland sp. z o.o. Firma rozwija się bardzo prężnie, daje zatrudnienie i stawia ciekawe wyzwania przed pracownikami. Dzięki moim współpracownikom jesteśmy w stanie odpowiedzieć na prawie wszystkie potrzeby klientów. Jednym z naszych filarów, obok bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, jest jakość. To właśnie dzięki usługom jakościowym oraz innemu niż dotychczas podejściu do bhp, a także jakości naszych usług jesteśmy doceniani w Polsce. Polscy pracodawcy zdają sobie sprawę, że wkrótce zacznie brakować rąk do pracy, a zmotywowani pracownicy są dla rozwoju i konkurencyjności każdej firmy bezcenni. W zamian za ich siłę, kreatywność, zaangażowanie trzeba zaoferować ciekawe zadania, dobre, zdrowe warunki pracy, pozytywną atmosferę w pracy oraz godziwą zapłatę. Znajdujemy się na początku tej drogi, a więc przede mną jeszcze wiele ciekawych wyzwań.

Prywatnie lubi długie spacery z żoną połączone z dyskusjami na wszystkie nurtujące ich tematy. Dziesiątki wyjazdów służbowych rocznie nie zaspokoiły jego zainteresowań światem, dlatego w wolnym czasie z rodziną nadal go poznaje.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850600