ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2020

Maciej Abramowicz

Maciej Abramowicz
Maciej Abramowicz

Od najmłodszych lat interesował się sprawami bezpieczeństwa. Swoją praktyczną przygodę z bezpieczeństwem rozpoczął jako ratownik wodny i członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz International Life Saving, pracując zarówno nad naszym morzem, jak i Morzem Śródziemnym. Po ukończeniu Technikum Elektronicznego w Zduńskiej Woli rozpoczął studia w Politechnice Łódzkiej na nowo utworzonym kierunku: inżynieria bezpieczeństwa pracy. Jest to, zdaniem Macieja Abramowicza, multidyscyplinarny kierunek, stwarzający nieograniczone możliwości ciągłego uczenia się i zdobywania wiedzy z wielu dziedzin. W pracy dyplomowej - inżynierskiej, wykonanej na podstawie badań empirycznych, zmierzył się z badaniami środowiska pracy i aparaturą do mierzenia czynników zagrożeń na stanowiskach pracy od praktycznej strony, a w pracy magisterskiej opisał obszar 6S+1 jako podstawę wdrożenia Lean Management i Total Productive Maintenance (TPM) w firmie produkującej dywany. Narzędzie to zostało wykorzystane w celu zoptymalizowania procesów magazynowania, transportu wewnętrznego, zarządzania zapasami oraz innymi procesami, które odgrywają dużą rolę w zdobywaniu przewagi nad konkurentami w zakładach produkcyjnych. Studia magisterskie o specjalizacji jakość produkcji kontynuował na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W czasie studiów odwiedził w Polsce i zagranicą kilkanaście zakładów o różnym profilu produkcyjnym, gdzie miał okazję poznać specyfikę ich działalności. Doświadczenie to, ocenia, przyczyniło się do jego szybkiego samorozwoju w obszarze bezpieczeństwa w produkcji i usługach.

Podczas studiów pracował jako praktykant ds. bhp w Bosch und Siemens Hausgeräte. Zaraz po uzyskaniu tytułu magistra w 2014 roku awansował z praktykanta na specjalistę ds. bhp. W roku 2015 podjął pracę jako główny specjalista ds. bhp w International Tobacco Machinery Poland w Radomiu. Jest Audytorem CMSE® Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord) oraz systemów ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 45001.

Zdobywając kolejne zawodowe doświadczenia uznał, że inżynierowi potrzebna jest też szeroka wiedza ekonomiczna. W związku z tym w roku 2014 podjął naukę na studiach doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Humanistyczno-Ekonomicznego w Radomiu. Dwa lata później otworzył przewód doktorski pt. "Fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój infrastruktury ekonomicznej jako instrument konwergencji państw UE-10". W ubiegłym roku obronił pracę, uzyskując stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Nie spoczął na laurach, kontynuuje pracę naukową: prowadzi dalsze badania nad rozwojem państw Unii Europejskiej. Obecnie przygotowuje monografię omawiającą kompleksowo konwergencję państw Unii Europejskiej.

W trakcie studiów doktoranckich - również obecnie - swoje doświadczenia i zdobytą wiedzę przekazywał jako autor i współautor szeregu artykułów naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, publikowanych w punktowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Publikacje przede wszystkim obejmują tematykę: Lean Management, TPM, praktycznych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnień ekonomicznych i społecznych.

W ostatnim czasie po zmianie pracy w 2019 roku został HS managerem w duńskiej firmie o światowym zasięgu. Rozpoczął w niej pracę nad budowaniem kultury bezpieczeństwa i upowszechnianiem najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa. W tym celu obecnie zdobywa nową wiedzę i umiejętności z zakresu najlepszych brytyjskich standardów w bezpieczeństwie i ochronie środowiska. W ostatnim czasie ukończył kurs National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH).

M. Abramowicz uznaje zasadę, że doskonałość w zakresie bezpieczeństwa wynika z odpowiedniego przywództwa w zarządzaniu na wszystkich poziomach w organizacji. Jest osobą o właściwych umiejętnościach wpływania, inspirowania i kierowania pragmatycznymi rozwiązaniami w organizacjach. Rozwiązania te są wymagane w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych, a także obowiązującego prawodawstwa.

Doktor Abramowicz opowiada się za pozytywnymi procesami bezpieczeństwa behawioralnego i zarządzaniem bezpieczeństwem poprzez przywództwo. Jego zadaniem i celem jest pomoc w osiąganiu miejsc pracy wolnych od wypadków oraz promowanie troskliwego podejścia do obecnego globalnego środowiska.

Uważa, że w bezpieczeństwie nie ma kompromisów, bezpieczeństwo jest albo go nie ma, chodzi przecież o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich ludzi, które wpływają również na życie osobiste każdego z nas. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - oddział w Radomiu.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie. Podróże - zarówno te bliższe, jak i dalsze - są dla niego odskocznią od codzienności. Jeśli tylko ma możliwość, wyjeżdża nad jeziora pożeglować. Na co dzień gra w tenisa oraz jest zagorzałym czytelnikiem prasy specjalistycznej.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58850404