ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo łódzkie

ECHOSON Laboratorium Badań Środowiska Pracy s.c. Anna Koman, Maria Strzelczyk
PCA AB 1020

ul. Beczkowa 17/3, 93-487 Łódź
Laboratorium
ul. Paderewskiego 47, 93-523 Łódź
data ważności certyfikatu: 18 marca 2017 r.
tel.: 42 684 22 10, fax: 42 682 49 51
e-mail: echosonkom@wp.pl
www: http://www.echoson.net

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
PCA AB 1096

Dział Laboratoriów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3; 97-400 Bełchatów
data ważności certyfikatu: 2 listopada 2017 r.
tel.: 44 737 19 51, tel./fax: 44 737 19 50
e-mail: halina.zawodna@gkpge.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - tlenki żelaza, mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn, tlenek cynku w przeliczeniu na Zn, stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Centrum Produkcyjno-Usługowe "PROD-PLAST" sp. z o.o.
PCA AB 1103

Pracownia Badań Środowiska Pracy
ul. 28 Pułku Strz. Kaniowskich 67A, 90-558 Łódź
data ważności certyfikatu: 28 października 2017 r.
tel.: 42 637 66 68, fax: 42 637 05 04
e-mail: prodplast@prodplast.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd; metali - mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn, tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe; tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, ditlenek siarki; natężenie hałasu

Cementownia Warta S.A.
PCA AB 1119

Zakładowe Laboratorium
Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn
data ważności certyfikatu: 17 grudnia 2017 r.
tel.: 43 840 34 01, 43 840 35 13, fax: 43 840 31 31
e-mail: info@wartasa.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, ditlenek siarki, dwutlenek węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Metalurgia S.A.
PCA AB 1154

Laboratorium Zakładowe
ul. Św. Rozalii 10/12; 97-500 Radomsko
data ważności certyfikatu: 15 marca 2018 r.
tel.: 516 200 832, 44 685 41 82, fax: 44 685 41 66
e-mail: joanna.slupik@metalurgia.pl
www: http://www.metalurgia.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; chlorowodór; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność

Instytut Włókiennictwa
PCA AB 1401

ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź
data ważności certyfikatu: 31 stycznia 2017 r.
tel.: 42 253 44 22, fax: 42 253 44 90
e-mail: rmilala@iw.lodz.pl
www: http://www.iw.lodz.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany i gorący

ZEMAT Technology Group Sp. z o.o.
PCA AB 1423

MOBILAB Laboratorium Pomiarowe
ul. Brukowa 26, 91-341 Łódź
data ważności certyfikatu: 21 marca 2017 r.
tel.: 42 632 84 84, fax: 42 299 60 46
e-mail: laboratorium@zemat.com
www: http://www.zemat.com

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy
PCA AB 1451

Mariusz Krzyżański
Laboratorium Higieny Pracy
ul. Wojska Polskiego 42, 98-200 Sieradz
data ważności certyfikatu: 29 sierpnia 2017 r.
tel./fax: 43 827 17 20
e-mail: oskdop@zdnet.pl
www: http://www.laboratoriumhigienypracy.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi
PCA AB 215

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
data ważności certyfikatu: 3 czerwca 2018 r.
tel.: 42 631 47 01, fax: 42 631 47 02
e-mail: malgo@imp.lodz.pl, http://www.imp.lodz.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - substancji organicznych - anestetyki halogenowe (desfluran, sewofluran, izofluran, halotan), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - antracen, benzo/a/antracen, chryzen, benzo/b/fluoranten, benzo/k/fluoranten, benzo/a/piren, dibenzo/ah/antracen, benzo/ghi/perylen, indeno/123 cd/piren, formaldehyd, glutaral, diizocyjanian heksano-1,6-diylu (HDI), diizocyjanian tolueno-2,4-diylu (2,4 TDI), diizocyjanian tolueno-2,6-diylu (2,6 TDI) metylenobis (fenyloizocyjanian) (MDI)

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi
PCA AB 327

Zakład Ochrony Radiologicznej
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
data ważności certyfikatu: 28 grudnia 2019 r.
tel./fax: 42 631 45 48
e-mail: jjan@imp.lodz.pl, www: http://www.imp.lodz.pl

Badania środowiska pracy - promieniowanie jonizujące; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i natężenie pola magnetycznego

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi
PCA AB 328

Zakład Zagrożeń Fizycznych
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
data ważności certyfikatu: 28 grudnia 2019 r.
tel.: 42 631 45 22, fax: 42 631 45 47
e-mail: mpawlusz@imp.lodz.pl
www: http://www.imp.lodz.pl

Badania środowiska pracy - hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy, hałas (dobór ochronników słuchu); drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
PCA AB 392

Wydział Laboratoriów
Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5
data ważności certyfikatu: 16 maja 2018 r.
tel.: 44 735 13 04, fax: 44 735 13 77
e-mail: beata.pestka-pedziwiatr@gkpge.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu, kwas siarkowy (VI), amoniak; metali - mangan, tlenki żelaza, miedzi i jej związków nieorganicznych, tlenek wapnia, węglan wapnia; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; oświetlenie awaryjne; mikroklimat gorący, umiarkowany; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
PCA AB 538

Dział Laboratoryjny
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
data ważności certyfikatu: 24 października 2016 r.
tel.: 42 253 62 00, 253 63 50, fax: 42 253 63 99
e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl, http://www.pis.lodz.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenek węgla, olej mineralny wysokorafinowany z wyłączeniem cieczy obróbkowych (frakcja wdychalna); natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny; pole elektromagnetyczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
PCA AB 539

Oddział Laboratoryjny
Al. 3-go Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
data ważności certyfikatu: 24 października 2016 r.
tel.: 44 649 50 63, 646 52 68, fax: 44 647 76 26
e-mail: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl; http://www.pis.lodz.pl/piotrkow

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd, aceton, ksylen, octan n-butylu, octan etylu, toluen, etanol, butan-1-ol, 2-metylopropan-1-ol, butan-2-on, benzen, tetrachloroeten, epoksyetan, amoniak, nafta; metali - mangan i jego związki nieorganiczne, nikiel i jego związki, z wyjąkiem tetrakarbonylku niklu, tlenek cynku, miedź i jej związki nieorganiczne, ołów i jego związki nieorganiczne, tlenek żelaza; tlenek azotu, ditlenek azotu; tlenek węgla; natężenie hałasu; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
PCA AB 540

Oddział Laboratoryjny
ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
data ważności certyfikatu: 24 października 2016 r.
tel.: 46 833 46 00, fax: 46 834 33 68
e-mail: ol@psse.skierniewice.com.pl, http://www.psse.skierniewice.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - benzen, toluen, etylobenzen, octan n-butylu, ksylen (mieszanina izomerów), styren, aceton, octan etylu, tetrachloroeten, 2-metylopropan-1-ol, butan-1-ol, formaldehyd; metali - mangan i jego związki nieorganiczne, tlenki żelaza, miedź i jego związki nieorganiczne; tlenek węgla, amoniak, tlenek azotu, ditlenek azotu, chlorowodór, chlor, ditlenek siarki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wewnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie awaryjne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli
PCA AB 541

Oddział Laboratoryjny
ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola
data ważności certyfikatu: 24 października 2016 r.
tel.: 43 823 41 48, fax: 43 823 41 96
e-mail: psse.zdunskawola@pis.gov.pl, http://www.pssezdunskawola.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - toluen, benzen, octan etylu, octan n-butylu, etylobenzen, pentan, styren, aceton, nafta, ksylen, formaldehyd; metali - mangan i jego związki nieorganiczne, tlenki żelaza, miedź i jego związki nieorganiczne; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu
PCA AB 542

Oddział Laboratoryjny
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14, 98-300 Wieluń
data ważności certyfikatu: 24 października 2016 r.
tel.: 43 843 19 75, 843 35 75, fax: 43 843 40 35
e-mail: wielun@pis.lodz.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - aldehydy w przeliczeniu na formaldehyd, octan etylu, octan butylu, octan izobutylu, alkohol etylowy, alkohol butylowy, aceton, ksylen (mieszanina izomerów), toluen, benzen; metali - tlenki żelaza, mangan, chrom, nikiel, miedź; amoniak, tlenek azotu, ditlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, zimny, umiarkowany

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
PCA AB 543

ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź
data ważności certyfikatu: 24 października 2016 r.
tel.: 42 253 99 02, 253 99 41 fax: 42 253 99 01
e-mail: gsj@pseelodz.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

ECOLABAD Laboratorium Fizyko-Chemiczne Badania i Analizy Środowiska s.c. K. Niedbała, Z. Lizak
PCA AB 647

ul. Wieniawskiego 40, 93-564 Łódź
data ważności certyfikatu: 25 września 2017 r.
tel./fax: 42 678 11 05
e-mail: biuro@ecolabad.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd, akroleina, kwas mrówkowy, olej mineralny - z wyłączeniem cieczy obróbkowych - fakcja wdychalna, aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, butan-1-ol (alkohol n-butylowy), butan-2-on, 2-butoksyetanol, cykloheksan, cykloheksanon, dichlorometan, etanol, eter deitylowy, etylobenzen, glikol etylowy, jod, kwas octowy, ksylen - mieszanina izomerów 1,2-; 1,3; 1,4-, metanol, 1-metoksypropan-2-ol, nafta, n-heksan, octan 2-butoksyetylu, octan butylu, octan etylu, octan metylu, octan propylu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, octan winylu, pentan, propan-1-ol, propan-2-ol, styren, tetrachloroeten, toluen; metali - bar, chromiany (VI) i dichromiany (VI) (chromiany) w przeliczeniu na Cr (VI), chrom metaliczny, związki chromu (II) i (III) - w przeliczeniu na Cr, cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna, tlenek cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, kadm i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd - frakcja wdychalna i frakcja respirabilna, kobalt, mangan i jego związki nieorganiczne - przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna i frakcja respirabilna, miedź, nikiel i jego związki z wyjatkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, ołów, srebro - związki rozpuszczalne w przeliczeniu na Ag, srebro - frakcja wdychalna, związki srebra nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag, tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna; tlenek węgla, ozon, amoniak, chlor, chlorek amonu - pary i frakcja wdychalna, chlorowodór, cyjanowodór, ditlenek siarki, kwas fosforowy (V) i dekatlenek tetrafosforu, tritlenek siarki, nadtlenek wodoru, siarkowodór, tlenek azotu i ditlenek azotu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie awaryjne; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Wydział Badań i Pomiarów, Sekcja Badań Paliw, Sekcja Badań Chemicznych i Środowiskowych
PCA AB 761

ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
data ważności certyfikatu: 2 listopada 2018 r.
tel.: 42 675 54 64
e-mail: zbigniew.banach@veolia.com, http://www.energiadlalodzi.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd; olej mineralny wyskorafinowany z wyłączeniem cieczy obróbkowych; tlenek węgla, chlorowodór, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska EKOLAB
Spółka Cywilna Janusz Michalak, Grażyna Felisiak, Anna Wysocka
PCA AB 875

ul. Dzika 27A, 91-459 Łódź
data ważności certyfikatu: 5 lutego 2020 r.
tel./fax: 42 656 87 87
e-mail: laboratorium@ekolab.lodz.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - akrylaldehyd, diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, formaldehyd, kwas mrówkowy, etanol, metanol, 4,4'-metylenobis, akrylan etylu, akrylan metylu, benzyna do lakierów, chloroeten, dichlorometan, epoksyetan, fenol, glikol etylenowy, kwas octowy, metakrylan metylu, nafta, octan winylu, pentan, tetrachloroeten, dezfluran, izofluran, sewofluran, akrylamid, butan, propan, benzen, cykloheksanon, styren, 2-butoksyetanol, butan-1-ol, heksan, ksylen - mieszaniny izomerów: 1,2-, 1,3-, 1,4-, kumen, 4-metylopentan- 2-on, toluen, trimetylobenzen (trójmetylobensen) - mieszaniny izomerów: 1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-, butan-2-ol, etylobenzen, 1-metoksypropan- 2-ol, octan 2-butoksyetylu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, octan propylu, butan-2-on, octan n-butylu, octan etylu, propan-1-ol, propan-2-ol, aceton, benzyna ekstrakcyjna, heksan izomerów acyklicznych nasyconych z wyjątkiem heksanu: 2,2-dimetylobutanu, 2,3-dimetylobutanu, 3-metylopentanu, 2-metylopentanu, octan izopropylu, olej mineralny wysokorafinowany z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna, ftalan dibutylu - frakcja wdychalna, ftalan bis(2-etyloheksylu), diizocyjanian tolueno-2,6-diylu, metylenobis; metale - rtęć, pary i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Hg, glin i jego związki (w tym tritlenek glinu), chrom metaliczny, związki chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III), chromianów (VI) i dichromianów (VI) (chromianów) - w przeliczeniu na Cr (VI), cyna i jej związki nieorganiczne z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna, kadm i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, miedź i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cu, nikiel i jego związki z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, ołów i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Pb, srebro - frakcja wdychalna srebra związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Ag, srebra związków rozpuszczalnych - w przeliczeniu na Ag, tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, tlenek wapnia - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, tlenek żelaza - w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna; tlenek węgla, amoniak, chlor, chlorowodór, dekatlenek tetrafosforu, ditlenek azotu, ditlenek siarki, kwas fosforowy(V), ozon, siarkowodór, tlenek azotu, cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN (cyjanowodoru, cyjanku sodu, cyjanku potasu, cyjanku wapnia), fluorowodór i fluorek - w przeliczeniu na F, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, kwas siarkowy i tritlenek siarki; natężenie hałasu, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie, oświetlenie awaryjne - natężenie; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony Środowiska Bogdan Kępski
PCA AB 882

ul. Łęczycka 40, 93-193 Łódź
data ważności certyfikatu: 16 kwietnia 2020 r.
tel.: 42 640 34 98, 42 640 34 97, fax: 42 257 15 16
e-mail: labowibro@gmail.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd, kwas mrówkowy, diizocyjanian metylenu difenylu (MDI) - mieszanina izomerów, olej mineralny wysokorafinowany z wyłączeniem cieczy obróbkowych - fakcja wdychalna, aceton, akrylaldehyd, akrylan butylu, akrylan etylu, akrylan metylu, akrylan 2-etyloheksylu, akrylonitryl, benzen, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów, buta-1,3- -dien (butadien), butan-1-ol, butan-2-ol, butan-2-on, 2-butoksyetanol, dichlorometan (chlorek metylenu), chlorobenzen, chloroeten (chlorek winylu), chloroform, cykloheksanon, cykloheksanol, cykloheksan, diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, diizocyjanian tolueno-2,6-diylu, 1-chloro- 2,3-epoksypropan (epichlorohydryn), etanol, etylobenzen, fenol, ftalan dibutylu - frakcja wdychalna, ftalan dietylu, ftalan dimetylu, glikol etylowy, 2,2'-oksydieetanol (glikol dietylenowy) - frakcja wdychalna, heksan, heptan, 2-metylopropan-1-ol (izobutylowy alkohol), kumen (izopropylobenzen), propan-2-ol (izopropylowy alkohol), ksylen - mieszanina izomerów 1,2-; 1,3-; 1,4-, metakrylan butylu, metakrylan metylu, 1-metoksypropan-2-ol, 2-metoksyetanol, metylocykloheksanol (mieszanina izomerów), 5-metyloheksan-2-on, 4-metylopentan-2-ol, 4-metylopentan-2-on, metanol, metylocykloheksan, nafta, nitrobenzen, octan 2-butoksyetylu, octan n-butylu, octan 2-etoksyetylu, octan etylu, octan izobutylu, octan izopentylu (izoamyl), octan izopropylu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, octan metylu, octan pentylu (amyl), octan propylu, octan winylu, oktan, pentan, pentan-1-ol, propan-1-ol (propylowy alkohol), styren, toluen, tetrachloroeten, trichloroeten, trimetylobenzen - mieszaniny izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-), kwas octowy; metali - tlenek cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, mangan i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna i frakcja respirabilna, miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu, nikiel i jego związki z wyjatkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, ołów i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb, tlenek wapnia - frakcja wdychalna, frakcja respirabilna; tlenek węgla, tlenek azotu, ozon, amoniak, chlor, chlorowodór, cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN, ditlenek chloru, ditlenek azotu, ditlenek siarki, kwas fosforowy (V) i dekatlenek tetrafosforu (pięciotlenek fosforu), kwas siarkowy, siarkowodór, tlenek azotu, chromian (VI) i dichromian (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI); natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny; nielaserowe promieniowanie optyczne

Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny AON-T Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp. j.
PCA AB 960

Laboratorium Badań Akustycznych
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź
data ważności certyfikatu: 7 października 2016 r.
tel.: 42 655 39 24, 42 655 39 28, fax: 42 656 80 02
e-mail: aont@aont.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298461