ATEST Ochrona Pracy

5 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo małopolskie

Pralnicza Spółdzielnia Pracy
PCA AB 1013

Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Lwowska 3, 33-100 Tarnów
data ważności certyfikatu: 12 marca 2017 r.
tel.: 14 621 97 64, fax: 14 621 06 62
e-mail: pralnia@is.net.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzch - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne we wnętrzach; mikroklimat gorący, umiarkowany i zimny

EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy
PCA AB 1030

ul. Łąkowa 27, 31-443 Kraków
data ważności certyfikatu: 15 kwietnia 2017 r.
tel./fax: 12 412 58 98
e-mail: biuro@ekolabor.krakow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący i umiarkowany; wydatek energetyczny

Zakład Handlowo-Usługowy ATLEX
PCA AB 1086

Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Garbarska 18, 38-300 Gorlice
data ważności certyfikatu: 24 sierpnia 2017 r.
tel.: 18 352 17 25
e-mail: atlex@poczta.fm
www: http://www.atlex.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyły; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność

SMC Sławomir Manterys
PCA AB 1100

ul. Ułanów 70/14, 31-460 Kraków
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Nuszkiewicza 11/I, 31-423 Kraków
data ważności certyfikatu: 28 października 2017 r.
tel.: 12 412 17 75, 505 143 225
e-mail: biuro@smc-bhp.pl
www: http://www.smc-bhp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek azotu, tlenek węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne awaryjne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny; pola elektromagnetyczne; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne o działaniu miejscowym na organizm człowieka

Eko Egra Zakład Usług Technicznych
PCA AB 1105

ul. Wincentego Witosa 33/82, 30-612 Kraków
data ważności certyfikatu: 17 listopada 2017 r.
tel./fax: 12 654 46 80
e-mail: ekoegra@poczta.onet.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Ewa Nicgórska-Dzierko "EQM" System i Środowisko
PCA AB 1115

ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków
data ważności certyfikatu: 7 grudnia 2017 r.
tel.: 604 916 623
e-mail: biuro@eqm.com.pl
www: http://www.eqm.com.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu, hałas ultradźwiękowy; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A.
PCA AB 1140

Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
data ważności certyfikatu: 14 stycznia 2018 r.
tel.: 32 295 56 03, fax: 32 295 59 53
e-mail: bwalasek@mail.zghboleslaw.pl
www: http://www.zghboleslaw.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie światłem elektrycznym miejsc pracy we wnętrzach - natężenie średnie i równomierność, oświetlenie światłem elektrycznym podziemnych wyrobisk górniczych i powierzchni podziemnych zakładów górniczych - natężenie średnie i równomierność

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
PCA AB 1168

Laboratorium Środowiskowe
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
data ważności certyfikatu: 14 kwietnia 2018 r.
tel.: 33 847 38 17, fax: 33 847 42 32

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - benzen, toluen, etylobenzen, styren, akrylan metylu, akrylan butylu, metakrylan metylu, tetrachloroeten (czterochloroetylen), butadien, akrylonitryl, styren, alkohol metylowy, alkohol etylowy, octan metylu, octan etylu, octan winylu, pentan, olej mineralny; metali - rtęć, amoniak, wodorotlenek sodu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie
PCA AB 1197

Zespół Laboratoryjny
ul. Odrowąża 7, 30-901 Kraków
data ważności certyfikatu: 19 lipca 2018 r.
tel.: 12 455 41 68, fax: 12 455 42 92
e-mail: womp.krakow@wp.mil.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - benzen, toluen; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzch - natężenie i równomierność; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i natężenie pola magnetycznego

Pracownia Pomiarów Czynników Szkodliwych na Stanowiskach Pracy - Adam Batko
PCA AB 1206

ul. Tarnowska 59, 33-300 Nowy Sącz
data ważności certyfikatu: 11 lipca 2018 r.
tel.: 605 617 695, tel./fax: 18 449 16 24
e-mail: ekolab8@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu

Laboratorium Badawcze EHS-LAB Sp. z o.o.
PCA AB 1226

ul. Okólna 11/69, 30-669 Kraków
data ważności certyfikatu: 20 września 2018 r.
tel./fax: 12 448 87 46
e-mail: tomaszsewilo@ehs-lab.pl
www: http://www.ehs-lab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - aceton, acetonitryl, etanol, DMF, n-heksan, n-heptan, metanol, kwas octowy, octan metylu, octan etylu, octan n-propylu, octan n-butylu, octan n-amylu, benzyna ekstrakcyjna, benzen, toluen, etylobenzen, o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen, izopropanol, izopropyloaceton, dichlorometan, chlorofom, 1-butanol, benzyna do lakierów, formaldehyd; tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, kwas siarkowy, trójtlenek siarki; natężenie hałasu; oświetlenie miejsc pracy światłem elektrycznym - natężenie i równomierność, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne o działaniu miejscowym na organizm człowieka

Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A
PCA AB 1228

Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów
Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu
Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola
data ważności certyfikatu: 2 listopada 2018 r.
tel.: 14 622 54 82, fax: 14 622 54 81
www: http://www.gaz-system.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne

Biuro Usług AUDIT-SYSTEM Edward Tyrpa
PCA AB 1244

Laboratorium Badań Czynników Szkodliwych
ul. 29 Listopada 4/2, 32-050 Skawina
data ważności certyfikatu: 8 lutego 2019 r.
tel.: 12 276 71 22, tel./fax 12 276 71 22
e-mail: laboratorium_as@wp.pl
www: http://www.auditsystem.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, tlenek azotu; natężenie hałasu

QualyMed R.Laska, A.Lutak Spółka Jawna
PCA AB 1297

ul. Cybulskiego 8/7, 31-117 Kraków
data ważności certyfikatu: 28 listopada 2019 r.
tel.: 12 341 43 00, tel./fax 12 341 55 95
e-mail: robert.laska@qualymed.pl
www: http://www.qualymed.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i natężenie pola magnetycznego

Grupa DALAB Bożek Dariusz
PCA AB 1341

Laboratorium Pomiarów Środowiskowych
Mszanka 234, 38-322 Łużna
data ważności certyfikatu: 10 lipca 2020 r.
tel.: 698 526 160
e-mail: biuro@dalab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i natężenie pola magnetycznego; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; wydatek energetyczny

Pracownia Stanowisk Pracy i Pracownia ICP
PCA AB 1364

ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia
data ważności certyfikatu: 2 października 2016 r.
tel.: 12 258 94 62, tel./fax 12 283 21 88
e-mail: mkrakowska@alwernia.com.pl
www: http://www.alwernia.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - chromianów (VI) i dichromianów (VI), chromu metalicznego, miedzi i jej związków, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu, manganu i związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
PCA AB 1571

ul. Bieżanowska 22, 30-812 Kraków
data ważności certyfikatu: 2 czerwca 2019 r.
tel.: 730 777 772
e-mail: soldi@op.pl
www: http://www.soldilab.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego i natężenie pola magnetycznego

ENV Service Sp. z o.o.
PCA AB 1595

ul. Piłsudskiego 31, 34-100 Wadowice
Laboratorium
ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice
data ważności certyfikatu: 17 marca 2020 r.
tel.: 690 890 077, fax 33 873 17 26
e-mail: sebastian.biernat@env.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Ecosound Sp. z o.o.
PCA AB 1598

Laboratorium Ecosound
ul. Budzyń 63, 32-060 Liszki
data ważności certyfikatu: 4 kwietnia 2020 r.
tel.: 500 632 974
e-mail: office@ecosound.co
www: http://www.ecosound.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
PCA AB 197

ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
data ważności certyfikatu: 10 lipca 2018 r.
tel.: 12 631 71 00, fax: 12 633 94 90
www: http://www.ios.krakow.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

Ośrodek Badań i Analiz PP Marek Zając i Artur Zając S.C.
PCA AB 286

ul. Szuwarowa 8/62, 30-384 Kraków
Laboratorium Badawcze
ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A lok. U2, 30-348 Kraków
data ważności certyfikatu: 30 września 2018 r.
tel.: 603 187 788, tel./fax: 12 262 81 32
e-mail: ppmz@interia.pl
www: http://www.ppkrakow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; nielaserowe promieniowanie optyczne

EKOATOM Bogusław Gorczyca
PCA AB 393

ul. Brogi 40/27, 31-431 Kraków
Laboratorium Badawcze
ul. Dąbrowskiej 19, 33-100 Tarnów
data ważności certyfikatu: 3 czerwca 2018 r.
tel.: 603 316 284, fax: 12 411 60 25
e-mail: ekoatom@ekoatom.com
www: http://www.ekoatom.com

Badania środowiska pracy - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Instytut Odlewnictwa
PCA AB 494

Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
data ważności certyfikatu: 30 czerwca 2016 r.
tel.: 12 261 82 29, fax: 12 266 08 70
e-mail: iod@iod.krakow.pl
www: http://www.iod.krakow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - formaldehyd, fenol; metali - tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe, mangan i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Mn, miedź i jej związki nieorganiczne w przeliczeniu na Cu; amoniak, tlenek węgla, tlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne o działaniu na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat umiarkowany

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
PCA AB 595

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
Zespół Laboratoriów Badawczych
ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ
data ważności certyfikatu: 30 marca 2017 r.
tel.: 18 266 35 32, fax: 18 266 97 77
e-mail: lab_nowytarg@wsse.krakow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu

F.H.U. LAB-MIECH Dariusz Krycha
PCA AB 599

ul. Szarkowiec 30, 32-250 Miechów-Charsznica
Laboratorium Badań Fizykochemicznych
ul. Racławicka 43 lok. nr 3, 32-200 Miechów
data ważności certyfikatu: 19 kwietnia 2017 r.
tel.: 602 453 259
e-mail: labmiech@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
PCA AB 601

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
data ważności certyfikatu: 4 maja 2017 r.
tel.: 12 254 94 04, fax: 12 416 20 93
e-mail: dzlab@wsse.krakow.pl
www: http://www.wsse.krakow.pl

Badania środowiska pracy - pola elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

EMPIRO Sp. z o.o.
PCA AB 753

ul. Anny Libera 28, 30-821 Kraków
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
data ważności certyfikatu: 31 lipca 2018 r.
tel.: 12 288 29 60, tel./fax: 12 288 29 59
e-mail: biuro@empiro.eu
www: http://www.empiro.eu

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

STALPRODUKT S.A.
PCA AB 801

Laboratorium Analiz Chemicznych i Warunków Środowiska
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia
data ważności certyfikatu: 17 czerwca 2019 r.
tel.: 14 615 17 50, fax: 14 615 11 18
e-mail: jan.litwinek@stalprodukt.pl
www: http://www.stalprodukt.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
PCA AB 964

Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
data ważności certyfikatu: 24 listopada 2016 r.
tel.: 14 637 39 03, fax: 14 628 34 57
e-mail: tomasz.borkowski@grupaazoty.com
www: http://www.grupaazoty.coml

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd, cykloheksanon, cykloheksanol, fenol, benzen, cykloheksan, 1,3-dioksolan, 1,3,5-trioksan, trójchloroetylen; amoniak, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, kwas siarkowy, ditlenek siarki, chlor, chlorowodór; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

CAN-PACK S.A.
PCA AB 978

ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków
Laboratorium Ochrony Środowiska CAN-PACK
ul. Starowiejska 28, 32-800 Brzesko
data ważności certyfikatu: 8 grudnia 2016 r.
tel./fax: 14 662 02 29
e-mail: apudelek@canpack.eu
www: http://www.canpack.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37204497